Verksamheter
Sociala företag
Öppen verksamhet
Samtal och stöd
Behandling
Boenden
Skyddat boende
Vill du hjälpa till?
Boendestöd i hemmet
Crossroads

Utsatt för våld i en nära relation? Behov av skydd?

Linköpings Stadsmission har nu startat upp ett nytt verksamhetsområde: skyddade boenden i kombination med kvalificerade stödinsatser för våldsutsatta kvinnor och barn. Vårt uttalade barnperspektiv innebär att barn på ett medvetet sätt får adekvat stöd och skydd hos oss.


S_120_84_0829-4

Foto: Linus Forsberg

För kvinnor och barn

Ibland måste vuxna och barn fly från sina hem på grund av våld och hot om våld i en nära relation. Vi tar emot kvinnor och barn som av olika anledningar behöver bo under skyddade former. Upptagningen är nationell och kräver biståndsbeslut, både för boendeplatser på längre sikt och akutplatser. Verksamheten bedrivs dagtid med viss beredskap kvällar, nätter och helger. Just nu har vi 3 platser för vuxna med upp till 4 medföljande barn för att efter årsskiftet utöka antal platser. Givetvis tar vi även emot kvinnor utan barn.

Vi agerar snabbt

Vi vet att det är viktigt att agera snabbt. Vårt nya skyddade boende tar därför emot med kort varsel och månar om kvinnans och barnens trygghet. Målet är att erbjuda snabbt skydd och stöd i form av boende och individuellt anpassade stödinsatser för både kvinna och barn. Kartläggning och insatser görs enligt Socialstyrelsens rekomendationer. På Stadsmissionen går professionalism och medmänsklig värme alltid hand i hand.

Anpassade insatser

Utifrån kvinnans och barnens usatthet gör vi riskbedömningar och anpassar skydd och insatser till varje enskild situation. Vi erbjuder boendeplatser på längre sikt men även akutplatser utifrån biståndsbeslut. Vi anordnar aktiviteter och kan ge praktisk hjälp vid exempelvis ansökningar och kontakter med myndigheter.

Stadsmissionen i framkant

Nationellt är Stadsmissionen i Linköping i framkant vad gäller både kompetens och arbete med våld i nära relationer där kvinnor också har en pågående beroendeproblematik.

Vårt nya boende har ett nära samarbete med de redan etablerade verksamheterna och därmed tillgång till omfattande kompetens och nätverk som byggts upp kring arbetet med våld i nära relationer.

Gällande samtalsstöd kan vi erbjuda olika samtalsformer tack vare ett nära samarbete med Stadsmissionens samtalsmottagning, både för kvinnorna och barnen.


AKTUELLT: Nytt samarbete för våldsutsatta barn >> Läs mer här

Vill du hjälpa?

Vi tar tacksamt emot gåvor från företag & privatpersoner för att kunna utveckla våra skyddade boenden - klicka här för att läsa mer.

 

Vill du veta mer?

Placeringar och andra frågor Skyddat boende

S_100_100_caroline-persson-rund-svartram

Verksamhetsledare
Caroline Stridh
tfn 0724-50 60 61
reception 013-26 38 50

 

Våra övriga verksamheter och utvecklingsmöjligheter

S_100_100_therese-linerhav-rund-485px-svartram

Affärsområdeschef
Stöd & behandling
Therese Linerhav
tfn 0730-65 05 05

 

Post: Ågatan 3,
582 22 Linköping

 

Vill du få nyhetsbrev från Skyddat boende?

S_104_100_memory-hjaerta-linusforsberg

>>Registrera mail här