Behandling

S_120_54_behandlingindex

Linköpings Stadsmission driver två behandlingshem. En väg till förändring.

Samtal & stöd

S_120_55_samtalstoedindex

En väg att komma vidare. Välkommen till Stadsmissionens samtalsmottagning!

Riskbruk & beroende

S_120_54_riskbrukberoendeindex

Med lång erfarenhet av att möta människor i riskbruk/beroende kan vi ge stöd till ett värdigt liv.

Sociala företag

S_120_54_socialaforetagindex

Sociala företag har som mål att integrera människor i samhälle och arbetsliv. En början. Ett nytt liv.

Crossroads

S_120_54_crossroadsindex

Råd och stöd, matservering samt härbärge för utsatta EU-medborgare som försörjer sig genom tiggeri

LSS-boende

S_120_54_lss-index

Egen bostad men aldrig ensam. Bostad med särskild service.

Second hand

S_120_54_secondhandindex

Tillsammans kan vi bidra till ett hållbart samhälle. En god gärning. Och en bra affär.

Café & restaurang

S_120_54_caferestaurangindex

Omsorgsfullt tillagat och hembakat. Gott för en god sak.

Aktuellt

2017-03-10

LEDIGA TJÄNSTER: Semstervikarier till LSS-boende i Linghem.  Läs mer

2017-03-10

PRESSMEDDELANDE: 25 miljoner kronor till Sveriges Stadsmissioner från PostkodLotteriet.  Läs mer

2017-03-07

(Utgått) LEDIG TJÄNST: Behandlingspersonal till center för kvinnor med beroendeproblematik.  Läs mer

2017-03-06

PRESSMEDDELANDE: Unikt behandlingscenter i Linköping får stor uppmärksamhet.  Läs mer

2017-03-03

LEDIG TJÄNST: Behandlingsassistent till Götgatans stödboende .  Läs mer

S_120_84_vaenfoeretagslogga

Sprid vår hemsida:

Bra att veta

Hur dricker du? Gör alkoholprofilen!

Diakonicentrum

Juridisk rådgivning

Nyhetsbrev - läs

Nyhetsbrev - prenumerera

Lägenheter

Synpunkter & klagomål

Motiverande samtal - fortbildning