Verksamheter
Sociala företag
Second hand
POP UP Edition
Restaurang von Dufva
Stadsmissionens Café
Öppen verksamhet
Samtal och stöd
Behandling
Boenden
Skyddat boende
Boendestöd i hemmet
Crossroads

S_120_70_bildspel-vondufva

Restaurang Von Dufva inte bara är en av Linköpings godaste restauranger utan även ett socialt företag där vi skapar möjligheter och arbetsträning för människor att ta sig ur långvarig arbetslöshet. Fortsätt att stötta vårt värdefulla arbete och vår dubbla affärsidé: att utveckla matkulturen och människor i utsatta livssituationer. Samtidigt!

Besök von Dufvas hemsida här