Verksamheter
Sociala företag
Second hand
POP UP Edition
Kalaslördag
Restaurang von Dufva
Stadsmissionens Café
FRÅN ARBETSTRÄNING TILL ANSTÄLLNING
Öppen verksamhet
Samtal och stöd
Behandling
Boenden
Skyddat boende
Boendestöd i hemmet
Crossroads

S_120_70_bildspel-cafe-2

Stadsmissionens Café bedrivs som ett socialt företag där det skapas möjligheter för människor att växa genom arbetsträning, praktikplatser och sysselsättning.


Besök caféets hemsida här