Verksamheter
Sociala företag
Öppen verksamhet
Samtal och stöd
Behandling
Boenden
Skyddat boende
Boendestöd i hemmet
Crossroads
Stadsmissionshälsan
Frågor o svar om Crossroads och EU-medborgare

Stadsmissionshälsan - 
för utsatta EU-medborgare och papperslösa

Sedan april 2017 har Linköpings Stadsmission ingått ett IOP*-avtal med Region Östergötland gällande preventiv hälsovård för utsatta EU-medborgare och papperslösa. Vi vill underlätta och möjliggöra för dessa människor att i tidigt skede få vård och därigenom höja deras hälsostatus.

Varje torsdag i samband med vår vanliga rådgivning på Crossroads finns vårt vårdteam med bl. a läkare och/eller sjuksköterska på plats, men även annan medicinsk personal kan finnas med för bedömning och undersökning.  Vid behov hjälper vi patienten vidare i den allmänna sjukvården. Stadsmissionshälsans uppdrag är också att arbeta hälsofrämjande genom rutinmässiga informationer och utbildningar om bl.a. hälsa, kost- och näringslära.

*Idéburet offentligt partnerskap


Vi söker fler läkare & sjuksköterskor...

Är du yrkesverksam eller kanske pensionerad läkare eller sjuksköterska (finns även behov av barnmorska, gynekolog, tandläkare och tandhygienist) och vill möta den här målgruppen? Vi tar just tacksamt emot nya sökande/intresserade till vårt vårdteam på Stadsmissionshälsan.

TID: torsdagar kl 17:30-20:30 (Patientmottagning 18-20)
PLATS: Kontaktcentrums lokaler, Isidor Kjellbergs grönd 3, Linköping

...tre timmar varje torsdag - intresserad?

Känner du extra för målgruppen utsatta EU-medborgare och papperslösa? Jobbar du eller har jobbat inom vården i någon av ovan nämnda yrkesgrupper? Maila in och anmäl ditt intresse här, skriv "Stadsmissionshälsan" i ämnesraden. Obs! Då en mindre ersättning utgår till den som är här i sin profession är detta alltså inte att betrakta som ett renodlat volontärsuppdrag, bara nästan.

S_120_62_stadsmissionshaelsan-504px

Stadsmissionshälsan är ett samarbete mellan Linköpings Stadsmission och Region Östergötland.