Verksamheter
Sociala företag
Öppen verksamhet
Kontaktcentrum
Villa Ådala Öppen verksamhet
Ödegårdsgatan Öppen verksamhet
Samtal och stöd
Behandling
Boenden
Skyddat boende
Boendestöd i hemmet
Crossroads

Öppen verksamhet

Människor som har det tillfälligt tufft eller lever i långvarig social utsatthet behöver få hjälp att hitta hopp och egenmakt i vardagen. Det kan handla om stöd till en meningsfull fritid, kontakt med olika samhällsinstanser, social gemenskap eller någon som lyssnar.

För den som bestämt sig för att gå hela vägen till ett liv fritt från droger och missbruk kan det handla om motivationsinsatser för att bibehålla beslutet att leva i det nya.

Genom öppna verksamheter finns Linköpings Stadsmission i stödjande och motiverande insatser för att möta människor i olika målgrupper.

Läs mer om våra öppna verksamheter i vänsterspalten