Verksamheter
Skyddat boende kvinnor och barn
Social verksamhet
Samtalsmottagning
Behandlingshem
Boendestöd
Boenden
Crossroads
Sociala företag
Arbetsträning
Second hand
POP UP Edition
Restaurang & café
LSS-boende

Arbetsintegration genom sociala företag

Våra sociala företag finns för att ntegrera människor i samhälle och arbetsliv. En dubbel affärsidé - att utveckla människan samtidigt som man producerar och säljer varor och tjänster.

S_120_73_socialaforetagram

Individen står i centrum och dennes utveckling går före en lönsam produktion. Eventuella vinster återinvesteras i verksamheten och ger fler möjlighet att ta sig ur långvarig arbetslöshet genom studier, förbättrad hälsa och arbetsträning. En början. En fortsättning. Ett nytt liv.

Läs mer om våra verksamheter via menyn i vänsterspalten.