Verksamheter
Sociala företag
Öppen verksamhet
Samtal och stöd
Familjerådgivning
Anhörigstöd barn och ungdomar
Livsberättargrupp
Vita grupp
Unga Forum
Behandling
Boenden
Skyddat boende
Boendestöd i hemmet
Crossroads
Samtalsmottagningen

Stadsmissionens samtalsmottagning

Alla kan vi behöva stöd i att bearbeta händelser eller utmanande livssituationer.  Samtalet är en möjlighet att förstå sin situation bättre, att hitta strategier för att lösa konflikter, att hitta en framtid att sträva efter. Till Stadsmissionens samtalsmottagning i Villa Ådala på Hamngatan kan du vända dig för att få både medmänskligt och professionellt stöd.

Från 2018 kommer Samtalsmottagningen att rikta in sig på att stärka barn- och familjeperspektivet.

Vi erbjuder familjerådgivning såsom parsamtal, familjesamtal och enskilda samtal kring relationsfrågor samt anhörigstöd till barn 4-20 år.

Är du mellan 16-25 år erbjuder vi samtalsstöd och gruppverksamhet inom ramen för Unga Forum.

Är du över 61 år och vill dela dina tankar och vardgaens känslor med andra är du varmt välkommen till våra Livsberättargrupper.

För dig som behöver se över dina alkohol/drogvanor, kan vi erbjuda Vita - ett behandlingsprogram för dig som vill ha hjälp.

Läs mer om våra verksamheter i vänsterspalten.


Juridiskt stöd och rådgivning

Varje tisdag kl 16.30-19 i Kontaktcentrums lokaler erbjuds kostnadsfritt juridiskt stöd till dig som just nu lever i en tuff livssituation och behöver hjälp. Ett samarbete med Linköpingsjuristerna, en ideell organisation som drivs av studenter från det affärsjuridiska programmet vid Linköpings universitet.

Läs mer här!

 


Kontakt

Samtalsmottagningen
Mail alt 013-26 38 66
(telefontid säkrast mån, tis och tors kl 8.30-9.30)

Besök: Villa Ådala
Hamng 23, Linköping

 


Vill du bidra?

Swisha till 900 87 80 - 
märk gåvan "Samtalsmottagningen". 
Tack för ditt stöd!

 


Post: Samtalsmottagningen
Linköpings Stadsmission
Ågatan 3
582 22 Linköping

Enhetschef
Samtalsmottagningen
Kristin Ljungemyr
070-386 09 05

Affärsområdeschef
Stöd & behandling
Therese Linerhav
0730-65 05 05