Verksamheter
Skyddat boende kvinnor och barn
Social verksamhet
Samtalsmottagning
Familjerådgivning
Anhörigstöd barn
Unga Forum
Livsberättargrupp
Vita grupp
Behandlingshem
Boendestöd
Boenden
Crossroads
Sociala företag
LSS-boende

Stadsmissionens samtalsmottagning

Alla kan vi behöva stöd i att bearbeta händelser eller utmanande livssituationer.  Samtalet är en möjlighet att förstå sin situation bättre, att hitta strategier för att lösa konflikter, att hitta en framtid att sträva efter. Till Stadsmissionens samtalsmottagning i Villa Ådala på Hamngatan kan du vända dig för att få både medmänskligt och professionellt stöd.

Från 2018 kommer Samtalsmottagningen att rikta in sig på att stärka barn- och familjeperspektivet.

Vi erbjuder familjerådgivning såsom parsamtal, familjesamtal och enskilda samtal kring relationsfrågor samt anhörigstöd till barn 4-20 år.

Är du mellan 16-25 år erbjuder vi samtalsstöd och gruppverksamhet inom ramen för Unga Forum

Är du över 61 år och vill dela dina tankar och vardgaens känslor med andra är du varmt välkommen till våra Livsberättargrupper.

För dig som behöver se över dina alkohol/drogvanor, kan vi erbjuda Vita - ett behandlingsprogram för dig som vill ha hjälp.

Läs mer om våra verksamheter i vänsterspalten.

S_99_100_samtalsmottagningen

Stadsmissionens samtalsmottagning, Villa Ådala, Hamng 23, Linköping

Post: Ågatan 3,
582 22 Linköping

E-post till Samtalsmottagningen

Tfn 013-26 38 66, säkrast mån, tis och tors kl 8.30-9.30