Verksamheter
Nytt: Skyddat boende kvinnor och barn
NYTT: LSS-boende
Behandling
Samtal & stöd
Anhörigstöd
Familjerådgivning och enskilda samtal
VENT
Sputnik
Unga föräldrar
Vita grupp
Livsberättargrupp
Riskbruk & beroende
Crossroads
Sociala företag

Samtal & stöd

Alla kan vi behöva stöd i att bearbeta händelser eller livssituationer. Att ventilera stora och små bekymmer. Samtalet är en möjlighet att förstå sin situation bättre, att hitta strategier för att lösa konflikter, att hitta en framtid att sträva efter.

S_120_73_samtalstoedram

Till oss kan du komma för familjerådgivning, psykoterapi eller råd och stödsamtal.

Vi har också verksamheter för ungdomar – Sputnik och Unga föräldrar.

För dig som lever nära en person med beroendeproblematik kan vi erbjuda Anhörigstöd. Och för dig som behöver se över dina alkohol/drogvanor, kan vi erbjuda Vita - ett behandlingsprogram för dig som vill ha hjälp.

Välkommen till Stadsmissionens samtalsmottagning! Läs mer om våra verksamheter via menyn i vänsterspalten.


Om du förlorat någon närstående genom självmord är du varmt välkommen att kontakta oss för samtal och stöd via:

Sputnik - läs mer här - eller
Rådgivning och stödsamtal - läs mer här!

 

S_119_50_samtalsknapp

S_99_100_samtalsmottagningen

Stadsmissionens samtalsmottagning, Villa Ådala, Hamng 23, Linköping

Post: Ågatan 3,
582 22 Linköping

E-post till Samtalsmottagningen

Tfn 013-26 38 66, säkrast mån, tis och tors kl 8.30-9.30