Om oss
Vad är en Stadsmission?
organisation
Medlemmar
Samarbeten och nätverk
Historik
PUBLIKATIONER
UTBILDNINGSPROJEKT

Samarbeten och nätverk

Sveriges Stadsmissioner

Linköpings Stadsmission är medlem i riksföreningen Sveriges Stadsmissioner. Den bildades 2008 och dess syfte är bl a att de olika Stadsmissionerna gemensamt ska arbeta med opinionsbildning och insamling samt skapa en dialog för utvecklingsfrågor. Riksföreningen ska också förvalta varumärket ”Stadsmission”.

Medlemmar är stadsmissionerna i Eskilstuna, Göteborg, Kalmar, Linköping, Skåne, Stockholm, Uppsala, Västerås och Örebro. De är fristående ideella föreningar eller stiftelser, har 90-konto och är medlem/ansöker om medlemskap, i FRII – Frivilligorganisationernas Insamlingsråd. Föreningen är öppen för medlemskap för svenska stadsmissioner som driver professionell social verksamhet utifrån en kristen värdegrund i enlighet med kyrkornas diakonala uppdrag.

Runt om i världen finns det cirka 500 stadsmissioner som alla ingår i nätverk av stadsmissioner. Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner ingår i European Association of Urban Mission (EAUM) och City Mission World Association (CMWA).

I Sverige arbetar stadsmissionerna gemensamt för att:

Ordförande i Sveriges Stadsmissioner är Lotta Säfström, direktor för Göteborgs Stadsmission. Linköpings Stadsmission representeras av Sanna Detlefsen, direktor och Kerstin Ellis, administrativ chef.

Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner är förmånstagare till Svenska PostkodLotteriet.

FAMNA

Linköpings Stadsmission är medlem i FAMNA vars medlemmar består av ideella och ekonomiska föreningar, stiftelser, kooperativa företag och privata aktiebolag utan vinstutdelning, där vård och social omsorg inte i första hand är en ekonomisk verksamhet utan utgår från en idé, en värdegrund.

FRII

Linköpings Stadsmission är medlem i FRII - Frivilligorganisationernas insamlingsråd – som är en intresseorganisation för organisationer som bedriver insamling.  FRII har bl a tagit fram riktlinjer för etisk insamling. FRII har även tillsammans med Öhrlings PricewaterhouseCoopers utarbetat en kvalitetskod vars syfte är att öka öppenheten, stärka förtroendet samt öka professionaliteten hos sina medlemsorganisationer. Som medlem följer vi FRII:s kvalitetskod.

Årligen lämnas en rapport till FRII. Dessa hette tidigare kodrapport men fr o m 2014 benämns de effektrapport. Här hittar du FRII-rapporter:

FRII-rapport 2009

FRII-rapport 2010

FRII-rapport 2011

FRII-rapport 2012

FRII-rapport 2103

FRII - Effektrapport 2014

FRII - Effektrapport 2015

FRII - effektrapport 2016

Svensk Insamlingskontroll

Svensk Insamlingskontroll är en ideell förening  som

Linköpings Stadsmission är godkända av Svensk Insamlingskontroll och har ett registrerat 90-konto, gåvobankgiro 900-8780.

KIM

Linköpings Stadsmission är medlem i KIM – Kvinnofrid i missbruksfrågor, ett nationellt nätverk. Medlemmar i KIM är yrkesverksamma som i sitt arbete möter våldsutsatta kvinnor med missbruks- och beroendeproblematik. KIM menar att våldsutsatthet och missbruk/beroende är två separata och primära problem utan inbördes rangordning.