Verksamheter
Sociala företag
Öppen verksamhet
Samtal och stöd
Behandling och vård
Boenden
Skyddat boende
Boendestöd i hemmet
Crossroads

Riskbruk & beroende

Vi har lång erfarenhet av att möta människor med ett riskbruk eller en beroendeproblematik. De som precis börjat förstå att de har ett problem, de som levt många år med ett beroende och de som är på väg att lämna det bakom sig.

S_120_73_riskbrukberoenderam

Vi träffar människor i alla åldrar och från alla samhällsklasser.

Det gemensamma är att vi genom ett professionellt bemötande och professionella metoder finns med en stund i någons liv. Med kompetenta medarbetare som alltid har klienten i fokus söker vi en möjlighet att ge varje individ stöd till förändring.

Läs mer om våra verksamheter via menyn i vänsterspalten.