Verksamheter
Nytt: Skyddat boende kvinnor och barn
NYTT: LSS-boende
Behandling
Samtal & stöd
Riskbruk & beroende
Crossroads
Sociala företag
Arbetsträning
Second hand
POP UP Edition
Adventsmarknad Second Hand
Restaurang von Dufva & Stadsmissionens Café

Restaurang von Dufva & Stadsmissionens café

Restaurang von Dufva och Stadsmissionens café bedrivs som sociala företag där det skapas möjligheter för människor att växa genom arbetsträning, praktikplatser och sysselsättning.

Här arbetar många sköna människor med olika bakgrund, vana och ovana, volontärer, praktikanter, arbetstränare och handledare, sida vid sida. Mångfald är bra – allt för att tillsammans bli starkare och ge vidare av tro, hopp och kärlek.

>>Restaurang von Dufva

>>Stadsmissionens café

S_120_48_indexbild-till-hemsidan