Verksamheter
Skyddat boende kvinnor och barn
Social verksamhet
Samtalsmottagning
Behandlingshem
Boendestöd
Boenden
Crossroads
Sociala företag
LSS-boende
Skyddatboende

Skyddat boende

för kvinnor med beroendeproblematik

Våldsutsatta kvinnor med missbruks- och beroendeproblematik har svårare att få hjälp jämfört med andra våldsutsatta.

Du har rätt till skydd och stöd i din våldsutsatthet! Du har rätt att få vara i fred!  Vår målsättning är att du ska kunna leva det liv du önskar utan att vara utsatt för våld och att alkohol/drogkonsumtionen minskar eller upphör.Vi eftersträvar respektfulla relationer präglade av tilltro till den enskilda individens möjlighet till förändring.

Iverksamheten finns:

Inom verksamheten finns

Vi har enbart kvinnlig personal som finns på plats dygnet runt. De har erfarenhet av att arbeta med beroendeproblematik och våld även i samkönade relationer. Vi har tystnadsplikt.

 

Skyddat boende och stöd i boende

Stödet utformas tillsammans med den enskilde utifrån behov och önskemål. Det kan handla om samtal, hjälp med praktiska saker så som städning, tvätt och inköp, social gemenskap och fritidsverksamhet. Vi erbjuder även stöd i kontakt med myndigheter, sjuk- och tandvård m m.

 

Akutboende

Akutboendet riktar sig till våldsutsatta kvinnor med beroendeproblematik som har akut behov av skyddat boende. Stödet ska utgå från den enskildes behov och önskemål och möjliggöra en väg vidare, vilket till en början kan handla om stöd i kontakter med sjukvård, polis, advokat m.m. Du kan vara anonym.

Kvinnor från andra kommuner än Linköping kan också erbjudas plats – då skrivs ett avtal mellan aktuell kommun och omsorgskontoret.

 

En mötesplats. En fristad.
Välkommen till vår öppna verksamhet!

Dagverksamheten är en verksamhet för kvinnor med beroendeproblematik som även kan vara våldsutsatta eller ha levt i våldsutsatthet.

När:

Kontakta oss om du vill veta mer!

 

Vill du förändra ditt liv och gå vidare?

Vi erbjuder

 

Skyddat boende drivs på avtal med Linköpings kommun.


Kontakt

Personal kan nås dygnet runt på tfn 0705-44 38 66

Vid akut situation ring
SOS Alarm 112.

Verksamhetsledare:
Svetlana Krouglova
tfn 0761 -35 07 80

Post: Ågatan 3,
582 22 Linköping


 

Bor du i en annan kommun än Linköping?
Du är välkommen till någon av våra akutplatser i mån av plats!

 


 

Har du frågor och funderingar omkring könsidentitet och könsuttryck?

RFSL Linköping erbjuder stöd, tfn 013-13 20 22, e-post

Genom RFSL:s brottsofferjour kan du få stöd och hjälp med det våld du varit med om, tfn 020-34 13 16 (gratisnummer), e-post

 


 

NYTT! Skyddat boende för våldsutsatta kvinnor
Om du behöver ett skyddat boende och inte har beroendeproblematik kan du vända dig till vårt nya skyddade boende i Linköping. tfn: 0724-50 60 61 reception: 013-26 38 50, e-post

 


 

Om du är man och använt våld i en nära relation eller själv är utsatt kan du vända dig till Mansmottagningen mot våld.