Verksamheter
Sociala företag
Öppen verksamhet
Samtal och stöd
Behandling
Boenden
Skyddat boende
Boendestöd i hemmet
Crossroads
0626-01 2-bildspel-hemsidan-480-280px 4-bildspel-hemsidan-480-280px 4h9b2206-1200px

Oasen HVB - ett behandlingshem för kvinnor med beroendeproblematik

Till oss kan kvinnor från hela landet bli inskrivna för kombinationsbehandling av våld i nära relation och beroendeproblematik. För att nå bestående resultat erbjuder vi vårdinsatser som riktar sig till kvinnans totala livssituation. Våldet och beroendet behandlas samtidigt helt anpassat efter den enskilda kvinnans situation och livsberättelse.

Flera av kvinnorna vi möter lever i hemlöshet, med ekonomiska svårigheter och har ett bristande nätverk. Situationen kräver ofta omfattande insatser för att kunna brytas.

Vi arbetar parallelt med ett flertal evidensbaserade och av Socialstyrelsen rekommenderade metoder som syftar till att stärka individens nykter- och drogfrihet samt behandla konsekvenser av våldsutsatthet. På Oasen arbetar vi psykoedukativt med en egenutvecklad metod (GRETA) med inriktning på våld i nära relation där bland annat kunskap kring normaliseringsprocess, kvarhållande faktorer och maktstrukturer ingår.

Vi erbjuder även behandlingsmetoden COPE som är en integrerad behandlingsmetod vid PTSD och samtidigt substansberoende. PTSD är mycket vanligt vid beroendetillstånd, forskning visare att 50 % av de som söker HVB-vård har diagnosen. Metoden har god evidens i öppenvård och testas nu för första gången på HVB.

>> För mer info och placeringsservice gå direkt till Oasens egna webb

 

S_120_70_4-bildspel-hemsidan-480-280px

>>Läs om Anna och hennes tid på Oasen: "Det blir väldigt tydligt varför jag gång på gång återgår till ett aktivt beroende"

 


Kvinnor som varit på Oasen:

"Jag har fått jobba med det praktiska, ekonomiska, sociala, min psykiska och fysiska hälsa, våldsutsattheten och mitt beroende. Ingen sten lämnas utan har blivit vänd på."


"Det här är första gången som jag har fått vara ledsen och tänka på mig själv."


"Jag vet vad jag vill men jag orkar inte det jag vill. Men på Oasen kommer jag att orka."

 


Vi har genom RAM-avtal med många kommuner runt om i landet nationellt intag till Oasen HVB. I de fall RAM-avtal saknas har vi lång erfarenhet av att teckna särskilda avtal. Är din kommun intresserad av att teckna avtal med oss? Kontakta affärsområdeschef Therese Linerhav.

Avtal & samarbeten

S_100_100_therese-linerhav-rund-485px-svartram

Affärsområdeschef
Stöd & behandling
Therese Linerhav
tfn 0730-65 05 05