Verksamheter
Nytt: Skyddat boende kvinnor och barn
NYTT: LSS-boende
Behandling
Samtal & stöd
Riskbruk & beroende
Crossroads
Sociala företag

Egen bostad men aldrig ensam

Årsskiftet 2016/2017 startade vi på uppdrag av Linköpings kommun ett helt nytt LSS-boende för vuxna personer som omfattas av lagen om stöd och service, LSS. Vår gruppbostad ligger vackert belägen i Linghem och består av 6 mindre lägenheter med gemensamhetslokaler och tillgång till personal dygnet runt.

S_120_73_lss-med-ram

Hos oss ska det kännas hemma, du får en alldeles egen bostad men behöver aldrig vara ensam. Här utgår vi ifrån den enskildes önskemål och tillsammans skapar vi en skräddarsydd vardag med fokus på välbefinnande och ökad självständighet.

Våra sex lägenheter är alltså kopplade till gemensamma ytor dit man alltid är välkommen när man inte vill vara själv, givetvis med personal, stöd och service dygnet runt, alla dagar i veckan. Den som bor här är alltid med och bestämmer rutiner och struktur utifrån sina speciella behov, intresse och möjligheter.

Vi vill skapa förutsättningar för en meningsfull gemenskap och en daglig verksamhet med stöd för sysselsättning och en aktiv fritid. Men vi ser även till att erbjuda stöd och träning för personlig omvårdnad och vardagliga sysslor som städning, tvätta och göra inköp. För oss är det också viktigt att anhöriga känner sig trygga i kontakten och dialogen med oss.

Att bygga upp detta LSS-boende med både stort hjärta och rätt människor kommer vara en ledande ambition för det dagliga arbetet. Välkommen till oss!

LSS-boendet drivs på avtal med Linköpings kommun

S_120_67_20170213-152402
Vårt LSS-boende i vinterskrud.

Kontakt

Telefonnummer till personal 013-26 38 52, 070-395 59 50

Du kan maila direkt till boendet här

Besök: Lövsångarevägen 9, Linghem

Post: Ågatan 3,
582 22 Linköping

Vik affärsområdeschef
Azadeh Pendari,
tfn 013-26 38 83,
0727-06 80 20

Affärsområdeschef
Jenny Ahlén, tjl