Nyheter

LEDIG TJÄNST: Engagerad medarbetare för kvinnor som lever under skydd

S_120_64_skyddat-boende

OM TJÄNSTEN Skyddat boende syftar till att erbjuda kvinnor och barn med erfarenheter av våldsutsatthet skydd, trygghet och ett individanpassat och åldersadekvat stöd. Verksamhetens mål är att stötta de i boendet att förstå sina erfarenheter, hitta verktyg för att kunna leva ett fortsatt liv fritt från våld, hitta en strukturerad vardag samt få meningsfulla upplevelser.

Som medarbetare följer du kvinnorna genom hela deras placeringstid, med särskilt fokus på deras situation. Du har enskilda samtal med kvinnorna, stöttar vid kontakt med övriga samhällsinstanser, stöttar vid jobb- och bostadssökande, arbetar med psykoedukation och samverka med interna och externa aktörer. Att vara en tillgänglig och närvarande resurs på boendet är också en del av tjänsten. Tillsammans med barnpedagogen anordnar du åldersadekvata aktiviteter för de boende och bidrar till en strukturerad vardag med meningsfulla upplevelser. Det kan även bli aktuellt att uttala sig gällande kvinnans våldsutsatthet vid exempelvis vårdnadsutredningar och liknande. Stöttning, medföljning och deltagande vid umgängen mellan barn och förälder kan förekomma.

Du har vissa administrativa uppgifter så som journalföring och dokumentation i form av genomförandeplan, riskbedömning. Säkerhetsplanering och FREDA bedömningsmetoder.
Du arbetar nära boendets verksamhetsledare och blivande barnpedagog och tillsammans ser ni till att boendet är välfungerande och håller en hög kvalitet. Lokalvård, inköp och liknande är därför en del av arbetet.

Boendet har enbart kvinnlig personal.

OM DIG Vi söker en engagerad och relationskapande medarbetare med erfarenhet av att arbeta med våldsutsatta kvinnor med olika förutsättningar och bakgrunder. Du ska kunna möta personer från olika kontexter med svåra upplevelser på ett prestigelöst sätt. Ett lyhört förhållningssätt, stor personlig mognad och förmågan att skapa en trygg och lugn miljö är därför av stor vikt. Du har en förmåga att även se till kvinnorna i deras föräldraroll och stötta dem i att vara en god förälder i en svår situation.

Då vi planerar att utöka vår verksamhet söker vi nu dig som är en engagerad medarbetare, du kommer till viss del vara med och utforma verksamhetens innehåll och fysiska miljöer. Du är van vid att arbeta självständigt, planera och ta initiativ i ditt arbete och känner ett ansvar för verksamheten i stort. Du har erfarenhet av att samverka med andra professioner på ett professionellt sätt och är bekväm med det.

I enlighet med Stadsmissionens värdegrund har du ett intresse för genus- och jämställdhetsfrågor och vill arbeta utifrån ett normkritiskt perspektiv för ett mänskligare samhälle. Du har även kunskap kring våldets olika processer och mekanismer.

 

SOM MEDARBETARE HAR DU
• Kunskap kring våldets olika processer och mekanismer
• Förmåga att se till varje enskild inidivids unika behov utifrån olika livområden
• En stor ansvarskänsla och förmåga att alltid agera med klienten i fokus
• Förmåga att skapa trygghet och tillit i relation till andra människor
• God självkännedom och är trygg som person
• Ett prestigelöst förhållningssätt
• En god kommunikativ förmåga och kan uttrycka dig väl i både tal och skrift

FORMELLA KRAV
• Examen inom det sociala fältet så som socionom, beteendevetare, samhälls- och kulturanalytiker eller annan akademisk bakgrund som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• Erfarenhet av att arbeta med våldsutsatthet.
• Utbildning i MI meriterande
• Utbildning i FREDA-bedömningsmetoder meriterande
• Körkort.

 

Anställning
Tillsvidare.

Tillträde enligt överenskommelse. Företrädelsevis dagtid vardagar men tjänstgöring på kvällar och helger kan förekomma.

 

Kontakt
Caroline Person - Verksamhetsledare Skyddat boende
0724-506061
caroline.persson@linkopingsstadsmission.se

Caroline Karlsson - Enhetschef Skyddat boende
013-263862/0727156790
caroline.karlsson@linkopingsstadsmission.se

 

Ansökan
Varmt välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev. Skicka in din ansökan hit.

Ansök senast 3/6-18

Då vi sitter mycket i möten, nås vi bäst på mail. Dröj inte med din ansökan, urval sker löpande.

Märk ansökan med "Medarbetare Skyddat boende"

 

Till säljare av annonserings- och rekryteringstjänster
Linköpings Stadsmission gör aktiva val när det gäller var vi vill exponera våra platsannonser och vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa tjänster eller annonsplats för en pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden.

Publicerat: 2018-05-14