Nyheter

LEDIG TJÄNST: Verksamhetsledare till Stadsmissionens öppna verksamheter

S_120_64_crossroads

OM TJÄNSTEN Linköpings Stadsmission bedriver sen många år olika typer av verksamheter och insatser för barn, ungdomar, familj och vuxna personer med varierad psykosocial problematik. På våra boenden och dagverksamheter för personer med aktivt substansberoende och en identifierad våldsutsatthet erbjuder vi behandling, boendeplatser, öppenvård, aktivitet och sysselsättning, boendestöd och några akutplatser. På våra öppna verksamheter erbjuder vi stöd och kvalificerade insatser för de personer som är i beroende, som vill lämna eller som har lämnat sitt beroende. Stadsmissionen bedriver utöver det även flera skyddade boenden som har fokus på våldsutsatthet, riskbedömningar och skydd varav ett av dem även tillåter substansberoende.
Målsättningen är att de individer vi möter ska uppnå egenmakt och autonomi, dvs öka sina förutsättningar att komma ut i sysselsättning, få eget boende samt ha tillgång till sunda och fungerande nätverk. Verksamheterna inom Stadsmissionen arbetar tvärprofessionellt och en stor del av uppdraget är därför att samverka externt och internt för att hitta fungerande och kvalitativa rutiner och processer där individens behov, förmåga och önskemål är centrala.


Som Verksamhetsledare på Stadsmissionens öppna verksamheter är du ansvarig för verksamhetsutveckling, daglig ledning av personal, säkerställa god arbetsmiljö samt deltagar- och insatsprocess. Du leder och fördelar arbetet, bemannar verksamheten och är ansvarig för utvecklingsarbete och kundrelationer. Syftet med verksamheterna är att se till individens behov och skräddarsy insatsen utifrån ett helhetsperspektiv och mänskliga rättigheter; boende, god hälsa och sysselsättning. Det innebär god samverkan med arbetsintegrerande verksamheter, arbetsförmedling, hyresvärdar och hälso-sjukvård. Stadsmissionen arbetar med effektmätning utifrån FRII´s kvalitetskod vilket blir en viktig del i uppföljningen av insatsen.
Du kommer ingå i olika interna grupper där ledningsfunktioner tillsammans lyfter och driver viktiga frågor för Stadsmissionen. Som verksamhetsledare har du en viktig roll i samverkan med andra verksamheter och samarbetspartners både internt och externt. Du skapar goda relationer med våra uppdragsgivare och arbetar marknads-strategiskt för att säkerställa tillfredsställande beläggning. Du säkerställer att dokumentation och genomförandet av insatserna håller god kvalitet och effekt och uppfyller våra beställares krav och beställningar. Du ansvarar för att processer för kvalitetssäkring, riskhantering och riskanalyser genomförs.

OM DIG Vi söker dig som engagerad och målinriktad och som är bra på att "sätta igång" - du kommer att leda och utveckla olika verksamheter kopplade till personer med aktivt eller tidigare substansberoende och/eller våldsutsatthet. Du ser vikten av att driva ständiga förbättringar gällande både strukturer, rutiner och tydlighet för att skapa en trygg miljö för såväl klienter som medarbetare. Du uppmuntrar samverkan och synergieffekter i syfte att skapa bästa möjliga omhändertagande för våra medborgare. Du är väl förankrad i kvalificerade metoder för målgruppen och att tillämpa lågaffektivt bemötande. I enlighet med Stadsmissionens värdegrund har du ett intresse för genus- och jämställdhetsfrågor och tillämpar normkritiskt perspektiv i ditt arbete för ett mänskligare samhälle.


SOM LEDARE HAR DU
• god kunskap om och erfarenhet av att leda arbetsgrupper i uppstart eller förändring
• förmåga att visualisera mål och bryta ner dem till aktiviteter
• engagemang och är duktig på att möjliggöra delaktighet och att uppmuntra eget ansvar
• förmåga att skapa trygghet, tillit och spelregler i arbetsgruppen för en gemensam värdegrund
• verktyg att skapa en kreativ och utvecklande miljö och får andra att växa och utvecklas
• nära till skratt utan att tumma på tydlighet och struktur
• god självkännedom och är trygg i ditt ledarskap
• erfarenhet i att driva förändringsprocesser och att leda andra i dem

FORMELLA KRAV
• akademisk examen inom det beteendevetenskapliga fältet (beteendevetare, PA, socionom)
• dokumenterad kunskap om och/eller erfarenhet av substansberoendefrågor och lågaffektivt bemötande
• erfarenhet av ledarskap och att leda arbetsgrupper
• förmåga att driva, utveckla och implementera metoder och arbetssätt
• kunskap om SOSFS 2011:9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med processer och processflöden.

Anställning
Tillträde 2018-08-01 eller enligt överenskommelse. Dagtid, veckodagar med chefsberedskap ca var 8:e vecka.

Kontakt
Eduardo Ferrandiz - Enhetschef
0730233139
eduardo.ferrandiz@linkopingsstadsmission.se

Ansökan
Varmt välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev. Skriv "Verksamhetsledare" i ämnesraden. Dröj inte med din ansökan, urval sker löpande. Då vi sitter mycket i möten, nås vi bäst på mail.

Till säljare av annonserings- och rekryteringstjänster
Linköpings Stadsmission gör aktiva val när det gäller var vi vill exponera våra platsannonser och vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa tjänster eller annonsplats för en pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden.

Publicerat: 2018-04-09