Nyheter

LEDIG TJÄNST: Engagerad pedagog för barn som lever under skydd

S_120_64_volontaer

 

OM TJÄNSTEN Skyddat boende syftar till att erbjuda kvinnor och barn med erfarenheter av våldsutsatthet skydd, trygghet och ett tätt sammansatt individanpassat och åldersadekvat stöd. Verksamhetens mål är att stötta de boende att förstå sina erfarenheter, hitta verktyg för att kunna leva ett fortsatt liv fritt från våld, hitta en strukturerad vardag och få meningsfulla upplevelser samt erbjudas aktiviteter. Boendet har enbart kvinnlig personal. Tjänsten har varit tillgänglig även tidigare, men efter nya beslut är sysselsättningsgraden utökad.

Som pedagog med barnfokus har du en avlastande funktion gentemot kvinnorna genom att ansvara för barnen när kvinnorna har enskilda samtal eller behöver närvara vid olika möten. Du kommer främst arbeta med ett operativt barnperspektiv i form av att anordna åldersadekvata aktiviteter inom och utanför boendet med barnen. Aktiviteter så som att initiera lek, läxläsning, stöd i språkutveckling samt bistå med viss utbildning för de barn som saknar pågående skolgång, kommer att vara del av ditt dagliga arbete. Du kommer vara en tillgänglig resurs och finnas till för kvinnorna vid praktiska frågor samt stötta kvinnorna vid kontakt med förskola, skola och fritidsaktiviteter. Stöttning och deltagande vid umgängen mellan barn och förälder kan förekomma.

Du har vissa administrativa uppgifter så som dokumentation och journalföring, genomförandeplan och riskbedömning. Säkerhetsplanering med barnen kan förekomma när det är möjligt utifrån ålder, även att göra FREDA kan bli aktuellt. Det kan även bli aktuellt att göra uttalanden gällande hur barnens behov och omvårdnad tillgodoses av mamman vid ex. vårdnadsutredningar.
Du arbetar nära boendets verksamhetsledare och tillsammans ser ni till att boendet är välfungerande och håller en hög kvalitet. Lokalvård, inköp och liknande är därför en del av arbetet.

OM DIG Vi söker en engagerad och relationskapande pedagog med lång erfarenhet av att arbeta med barn i varierande åldrar med olika förutsättningar och bakgrunder. Du ska kunna möta barn från 0-18 år från olika kontexter med svåra upplevelser på ett prestigelöst sätt. Ett lyhört förhållningssätt, stor personlig mognad och förmågan att skapa en trygg och lugn miljö är därför av stor vikt. Du har en förmåga att sätta lämpliga gränser, skapa tydlighet och struktur i vardagen och kan även stötta kvinnorna i att göra detta.


Då detta är en ny tjänst kommer du vara med och påverka innehållet och utformningen i viss grad. Du är van vid att arbeta självständigt, planera och ta initiativ i ditt arbete och känner ett ansvar för verksamheten i stort. Du har erfarenhet av att samverka med andra professioner på ett professionellt sätt och är bekväm med det.
I enlighet med Stadsmissionens värdegrund har du ett intresse för genus- och jämställdhetsfrågor och vill arbeta utifrån ett normkritiskt perspektiv för ett mänskligare samhälle. Du har även ett intresse av att förstå våldets former och processer.


SOM MEDARBETARE HAR DU
• Ett tydligt barnperspektiv som du bidrar aktivt med i verksamheten
• En stor ansvarskänsla och förmåga att alltid agera med klienten i fokus
• Förmåga att skapa en strukturerad och meningsfull vardag för barnen på boendet
• Förmåga att skapa trygghet och tillit i relation till andra människor
• God självkännedom och är trygg som person
• Ett prestigelöst förhållningssätt
• En god kommunikativ förmåga och kan uttrycka dig väl i både tal och skrift


FORMELLA KRAV
• Examen inom det pedagogiska fältet, gärna riktat mot de yngre åldrarna så som förskolelärare, lärare eller annan utbildning arbetsgivare anser likvärdig.
• Flerårig erfarenhet av att arbeta med barn i olika åldrar, gärna inom olika verksamheter.

Anställning
Tillsvidare.

Tillträde enligt överenskommelse. Företrädelsevis dagtid vardagar men tjänstgöring på kvällar och helger kan förekomma.

Kontakt
Caroline Person - Verksamhetsledare Skyddat boende
0724-506061
caroline.persson@linkopingsstadsmission.se

Caroline Karlsson - Enhetschef Skyddat boende
013-263862/0727156790
caroline.karlsson@linkopingsstadsmission.se

Ansökan
Varmt välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev. Skicka in din ansökan hit.

Anök senast 3/6-18

Då vi sitter mycket i möten, nås vi bäst på mail. Dröj inte med din ansökan, urval sker löpande.

Märk ansökan med "Pedagog Skyddat boende"

 

Till säljare av annonserings- och rekryteringstjänster
Linköpings Stadsmission gör aktiva val när det gäller var vi vill exponera våra platsannonser och vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa tjänster eller annonsplats för en pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden.

Publicerat: 2018-02-14