Nyheter

LEDIG TJÄNST: Verksamhetsledare till stödboende för beroendeproblematik

S_120_82_jobba-med-oss

OM TJÄNSTEN På uppdrag av enhetschefen ansvarar du för den samlade verksamheten och dess innehåll, mål och uppdrag. I enlighet med värdegrund, verksamhetsplan, styrelsebeslut och gällande styrdokument styr, leder och utvecklar du verksamheten med utgångspunkt från ett medarbetarperspektiv. Du tillämpar ett tydligt, förtroendeingivande och närvarande ledarskap . Tillsammans med enhetschefen ansvarar du för att säkerställa en sammansättning av medarbetare med rätt kompetens för att lösa verksamhetens uppdrag.


Som verksamhetsledare ansvarar du för:

• Kundens insats från verkställighet/beställning, uppföljning till avslut
• Daglig styrning utifrån kundens målområden och uppdrag
• In- och utskrivning, journalföring, uppföljningsrapporter och genomförandeplaner
• Behandlingsassistent viss del av tjänsten
• Rekrytering av vikarier
• Introduktion av vikarier och medarbetare
• Verksamhetsutveckling och implementering
• Kontakter och möten med uppdragsgivare eller andra professionella nätverk
• Faktureringsunderlag
• Systematiskt arbetsmiljöarbete enligt delegation
• Att Stadsmissionens kvalitetsledningssystem efterlevs
• Att utifrån förändringar i verksamheten kontinuerligt göra omställningar i verksamhet och bemanningsplaner
• Kompetensutveckling för medarbetare och arbetsgruppen i samråd med EC
• Att kontinuerligt genomföra möten med medarbetarna/medarbetarsamtal.
• Att kontinuerligt förmedla övergripande information till medarbetarna
• Säkerställa schemaläggning/Kontek


Formella krav
o Socionom (eller motsvarande) eller minst fem års erfarenhet att på heltid ha arbetat med målgruppen
o Erfarenhet av att ansvara för biståndsbedömda insatser?enligt socialtjänstlagen
o Erfarenhet av inskrivning, utförande och uppföljning samt avslutande av insatser
o Erfarenhet av dokumentation, journalföring och upprätta genomförandeplaner
God kännedom om SOSFS 2011:9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete .
Det är meriterande om du har kompetens och erfarenhet av MI, ÅP och ASI samt erfarenhet och/eller utbildning i ledarskap

OM DIG
o Du har förmåga att visualisera mål och bryta ner dem till aktiviteter
o Du är engagerad och duktig på att möjliggöra delaktighet och uppmuntra eget ansvar
o Du har förmåga att skapa trygghet, tillit och spelregler i gruppen med en gemensam värdegrund
o Du bidrar till att skapa en kreativ och utvecklande miljö och får andra att växa
o Du är solidarisk med Stadsmissionen värdegrund
o Du är strukturerad och tydlig, kreativ och trygg i dig själv
Linköpings Stadsmission eftersträvar en jämn könsfördelning och ser därför gärna manliga sökande.


OM OSS
Linköpings Stadsmission bedriver boendestöd för aktiva missbrukare i Motala på uppdrag av Motala kommun. Vårt boende har 8 boendeplatser 2 utredningsplatser samt 10 satelitlägenheter och vänder sig till personer med beroendeproblematik. Hos oss får man stöd i sitt dagliga liv och våra insatser är en del i att verka för en god livskvalité samt att minska sitt missbruk. Ett motiverande arbete för att minska alkohol- och drogkonsumtionen bedrivs kontinuerligt och allt stödjande och omvårdande arbete baseras på evidensbaserad forskning och praktik.


ANSTÄLLNING
Tjänsten är på 100 % dagtidstjänst. Tillträde snarast.


ANSÖKAN
Varmt välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev till ansokansob@linkopingsstadsmission.se senast 2017.10.25
Skriv "VL Götgatan" i meddelandefältet. Urval sker löpande.


KONTAKT
Madeleine Andersson, enhetschef, tfn 0725-89 20 99

 

Till säljare av annonserings- och rekryteringstjänster

Linköpings Stadsmission gör aktiva val när det gäller var vi vill exponera våra platsannonser och vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa tjänster eller annonsplats för en pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden.

Publicerat: 2017-10-09