Nyheter

(Utgått) LEDIG TJÄNST: Verksamhetsledare till stödboende för beroendeproblematik

S_120_64_annons-bild-ec-utsluss-skybo

Linköpings Stadsmission har lång erfarenhet av att möta människor med beroendeproblematik i alla åldrar och från alla samhällsklasser. Genom professionellt bemötande och professionella metoder och med klienten i fokus söker vi möjlighet att ge varje individ stöd till förändring. Nu söker vi dig som vill leda arbetet på ett av våra stödboenden för personer med beroendeproblematik.


OM TJÄNSTEN På uppdrag av enhetschefen ansvarar du för den samlade verksamheten och dess innehåll, mål och uppdrag. I enlighet med värdegrund, verksamhetsplan, styrelsebeslut och gällande styrdokument styr, leder och utvecklar du verksamheten med utgångspunkt från ett medarbetarperspektiv. Du tillämpar ett tydligt, förtroendeingivande och närvarande ledarskap . Tillsammans med enhetschefen ansvarar du för att säkerställa en sammansättning av medarbetare med rätt kompetens för att lösa verksamhetens uppdrag.

Som verksamhetsledare ansvarar du för:
• Kundens insats från verkställighet/beställning, uppföljning till avslut
• Daglig styrning utifrån kundens målområden och uppdrag
• In- och utskrivning, journalföring, uppföljningsrapporter och genomförandeplaner
• Rekrytering av vikarier
• Introduktion av vikarier och medarbetare
• Verksamhetsutveckling och implementering
• Kontakter och möten med uppdragsgivare eller andra professionella nätverk
• Faktureringsunderlag
• Systematiskt arbetsmiljöarbete enligt delegation
• Att Stadsmissionens kvalitetsledningssystem efterlevs
• Att utifrån förändringar i verksamheten kontinuerligt göra omställningar i verksamhet och bemanningsplaner
• Kompetensutveckling för medarbetare och arbetsgruppen i samråd med EC
• Att kontinuerligt genomföra möten med medarbetarna
• Att kontinuerligt förmedla övergripande information till medarbetarna
• Säkerställa schemaläggning/Kontek

Formella krav
• Socionom (eller motsvarande) eller minst fem års erfarenhet att på heltid ha arbetat med målgruppen
• Erfarenhet av att ansvara för biståndsbedömda insatser enligt socialtjänstlagen
• Erfarenhet av inskrivning, utförande och uppföljning samt avslutande av insatser
• Erfarenhet av dokumentation, journalföring och upprätta genomförandeplaner
• God kännedom om SOSFS 2011:9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Det är meriterande om du har kompetens och erfarenhet av MI, ÅP och ASI samt erfarenhet och/eller utbildning i ledarskap

OM DIG
• Du har förmåga att visualisera mål och bryta ner dem till aktiviteter
• Du är engagerad och duktig på att möjliggöra delaktighet och uppmuntra eget ansvar
• Du har förmåga att skapa trygghet, tillit och spelregler i gruppen med en gemensam värdegrund
• Du bidrar till att skapa en kreativ och utvecklande miljö och får andra att växa
• Du är solidarisk med Stadsmissionen värdegrund
• Du är strukturerad och tydlig, kreativ och trygg i dig själv

Linköpings Stadsmission eftersträvar en jämn könsfördelning och ser därför gärna manliga sökande.


OM OSS Linköpings Stadsmission bedriver stödboende för aktiva missbrukare i Linköping på uppdrag av Linköpings kommun. Vårt boende på Götgatan har 13 platser och vänder sig till personer med beroendeproblematik. Hos oss får man stöd i sitt dagliga liv och våra insatser är en del i att verka för en god livskvalité samt att minska sitt missbruk. Ett motiverande arbete för att minska alkohol- och drogkonsumtionen bedrivs kontinuerligt och allt stödjande och omvårdande arbete baseras på evidensbaserad forskning och praktik.


ANSTÄLLNING

100 % dagtidstjänst. Tillträde 2017.09.01

ANSÖKAN

Varmt välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast 2017.07.16 via e-post, klicka här för adress >>

Skriv "Verksamhetsledare Götgatan" i meddelandefältet. Urval sker löpande.

KONTAKT

Madeleine Andersson, enhetschef, tfn 0725-89 20 99
Annelie Johansson, facklig företrädare Vision  tfn 013-26 38 94


Vill du läsa mer om Götgatans stödboende - klicka här>>


 

Om Linköpings Stadsmission
Linköpings Stadsmission är en ideell förening som funnits sedan 1972. Genom professionellt socialt arbete i olika former möter vi människor i utsatta livssituationer. Vår roll är att komplettera och utmana det offentliga samhällets insatser samt att värna om och verka för individer eller grupper som är eller riskerar att bli marginaliserade. Våra verksamheter finansieras av offentliga upphandlingar, andra former av avtalsförfaranden, bidrag och insamlade medel.
Vi är ca 250 medarbetare och 150 volontärer som tillsammans möter ca 2500 människor i behov av stöd och hjälp varje år.


Vi eftersträvar att vara en organisation präglad av mångfald och normkritik och det är av stor vikt att du är solidarisk med vår värdegrund. Läs mer här >>

Publicerat: 2017-06-27