Nyheter

(Utgått) Projektledare med kunskap och brinnande intresse för intersektionellt och normkritiskt arbete mot våld i nära relationer

S_120_64_projektledare-amphi

 

Linköpings Stadsmission arbetar med socialt arbete i Östergötland. Utifrån vår vision om ett mänskligare samhälle stöttar vi människor i utsatta livssituationer. Vi bedriver verksamhet inom tre affärsområden: sociala företag, stöd och behandling samt LSS.

Linköpings Stadsmission och Amphi Produktion utvecklar nu i samarbete med tio myndigheter och organisationer kunskapen om våld i nära relationer mot personer med beroendeproblematik genom att ta fram ett utbildningsmaterial och söker därför en projektledare.

Linköpings Stadsmission har på olika sätt arbetat med att utveckla metoder, sprida kunskap, öka kompetens och skapa opinion om våldsutsatta kvinnor med beroendeproblematik sedan 2005. Tillsammans med Amphi Produktion - ett kunskapsföretag som arbetar med normkritiskt förändringsarbete och våldsförebyggande arbete - kommer Linköpings Stadsmission att ta fram nytt utbildningsmaterial för att belysa denna utsatthet.

Syftet med projektet är att målgruppen ska få tillgång till sina mänskliga rättigheter genom att få den hjälp och det stöd som behövs för att leva ett liv fritt från våld och utsatthet. Syftet är också att med genus- och intersektionellt perspektiv på utsatthet öka kunskapen om livssituationen för personer som lever med beroende och samtidigt är utsatta för våld i en nära relation.

Målet med projektet är att producera ett utbildningsmaterial, som innefattar filmer och tillhörande pedagogiskt material som ska användas för att öka kunskapen om våld i nära relationer hos personer som möter eller kan komma att möta målgruppen inom ramen för sin yrkesprofession. Projektet ska leda till en kunskapsbas hos de aktörer som möter målgruppen, så att bemötande, rutiner och handlingsplaner bistår professionella att erbjuda rätt stöd och hjälp. Målet med projektet är också att öka medvetenheten bland politiker, tjänstemän och samhället i stort om utsattheten för våld i nära relation bland personer som lever med beroende, och hur beslut som rör målgruppen kan bidra till adekvata insatser.

Projektets aktiviteter kommer att genomföras under tre år. Under första året ska underlag till det pedagogiska materialet samt research till filmerna tas fram tillsammans med Amphi i samarbete med projektets målgrupp. Under andra året - då filmerna är klara - är utåtriktad kommunikation och involvering av samverkande aktörer i fokus samtidigt som planer ska tas fram för utbildningsinsatser och lansering. Under tredje året lanseras utbildningsmaterialet, utbildningsaktiviteter genomförs samt opinionsbildande arbete mot politiker och andra beslutsfattare. Efter projektets avslut kommer utbildningsmaterialet fortsätta att distribueras med ambitionen att fortsätta arbeta aktivt med frågan.

Om dig

Vi söker dig som delar Linköpings Stadsmission värderingar och vision om ett jämställt samhälle fritt från våld. Du har även:

Befattningen kräver förmåga att utveckla sin egen tjänst och anpassa den efter omvärlden vilket innebär att ytterligare viktiga egenskaper är noggrannhet samt att du är driven, självledande, målinriktad, lösningsfokuserad och uthållig. För tjänsten krävs också att du samverkar med många aktörer samtidigt och stor vikt kommer att läggas vid erfarenhet av att leda projekt från början till slut.

Vi förutsätter att du har kunskap inom genusvetenskapliga och intersektionella perspektiv. Du har dokumenterad kunskap och/eller erfarenhet av arbete med våld i nära relationer, mäns våld mot kvinnor och förståelse för de olika maktstrukturer som möjliggör att våld utövas och dess bakomliggande processer.

Formella krav

Anställning

Projektanställning om 80 % dagtid måndag-fredag under tre år t o m. 2020.06.30
Ort Linköping-Stockholm
Tillträde: Augusti/enligt överenskommelse

Ansökan

Varmt välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast 2017.05.28 via e-post. Klicka här för adress >> Ange "Projektledare Amphi" i ämnesraden.
Obs! Rekrytering påbörjas innan ansökningstidens slut så dröj inte med din ansökan.

Kontakt

Therese Linerhav, affärsområdeschef, stöd och behandling, tfn 0730-65 05 05
Kristin Ljungemyr, enhetschef samtalsmottagningen, tfn 0703-86 09 05

Vi nås lättast via e-post då vi sitter i många möten.

OBS! Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller säljare av andra rekryteringstjänster.

 


 

OM LINKÖPINGS STADSMISSION
Linköpings Stadsmission eftersträvar att vara en organisation präglad av mångfald och normkritik och det är av stor vikt att du är solidarisk med vår värdegrund. Klicka på länken för att läsa mer >>

Publicerat: 2017-05-09