Nyheter

PRESSMEDDELANDE: 7,9 miljoner till utbildningsmaterial om våld i nära relationer

S_120_84_greta1-72dpi

 

 

 

 

Stadsmissionens behandlingscenter Oasen

Linköpings Stadsmission och Amphi Produktion kommer i samarbete med tio myndigheter och organisationer utveckla kunskapen kring våld i nära relation mot personer med beroendeproblematik genom att ta fram ett utbildningsmaterial. Projektet tilldelades nyligen drygt 7,9 miljoner av Arvsfonden.

– Vi har arbetat med att sprida kunskap, öka kompetens och skapa opinion kring just denna målgrupp sedan 2005 på Oasen, vårt behandlingscenter för kvinnor. Vi tar nu både metodutveckling och utbildning till en ny nivå. I det här projektet fortsätter vi tillsammans med Amphi att lyfta dessa personers behov där stöd, behandling och utbildning ofta är alldeles för bristfällig, säger Sanna Detlefsen, direktor på Linköpings Stadsmission.

Utbildningsmaterialet, som ska innefatta film och pedagogiskt material, kommer att utvecklas tillsammans med målgruppen. Projektet syftar till att utveckla kunskapen om målgruppens livssituation.

– Äntligen lyfts denna viktiga fråga. Vi ser fram emot att få bidra med vår kompetens i detta angelägna projekt, säger Per Ringqvist, projektledare på Amphi Produktion

Utbildningsmaterialet kommer att spridas till yrkesverksamma som möter målgruppen och därmed kan skapa förändring till det bättre. Projektet kommer att inledas hösten 2017 och planerad lansering av utbildningsmaterialet under 2020.

Här kan du läsa Arvsfondens pressmeddelande >>

För mer information kontakta:
Sanna Detlefsen, direktor på Linköpings Stadsmission, 0730-33 05 74
Per Ringqvist, projektledare på Amphi Produktion, 0708-778 653

 

S_120_93_per-ringqvist S_120_93_sanna-detlefsen

Per Ringqvist,
projektledare Amphi Produktion

Sanna Detlefsen,
direktor Linköpings Stadsmission

 


 

Linköpings Stadsmission är en idéburen, icke-vinstdrivande organisation, som varken tillhör offentlig eller privat sektor, utan är en NGO (Non-Governmental Organization). Vårt verksamhetsinnehåll styrs av behov hos människor som söker oss, våra uppdragsgivare, eller då Stadsmissionen ser utsatthet som ingen annan uppmärksammar. Vi arbetar med såväl akuta stödinsatser som långsiktigt förändringsarbete.

Vi arbetar för att stärka individens möjligheter att själv ta makten över sin livssituation och därigenom förändra den. Vår vision är ett mänskligare samhälle. Linköpings Stadsmission är projektägare och står i projektet för projektledning, innehållsutveckling och kontakten med målgruppen och de yrkesverksamma som möter målgruppen.

Amphi Produktion är ett utbildnings- och produktionsbolag verksamt inom kunskapsområdena likabehandling, normkritik och våld i nära relationer. Vi driver kunskapsutvecklingen inom området våld i nära relationer tillsammans med uppdragsgivare och samarbetspartners. I projektet kommer Amphi stå för filmproduktion samt framtagandet av det pedagogiskt material. Läs mer här>>

Publicerat: 2017-04-10