Kontakta oss

Kontakta oss

Linköpings Stadsmission - organisationsnummer: 822001-0022

Postadress till samtliga avdelningar

Linköpings Stadsmission - Avdelningens namn, Ågatan 3, 582 22 Linköping
Telefon - vxl 013-26 38 50. Telefax: 013-12 22 53 (finns på kansliet, Ågatan 3)

Fakturaadress

Linköpings Stadsmission
BGC-id: LKH1364
FE 108
105 69 STOCKHOLM

PDF-fakturor kan skickas via e-post. En faktura per mail.

Det kommer ingen bekräftelse på att fakturan gått igenom men om den inte går fram så får ni ett felmeddelande.

OBS! Fakturan ska vara märkt med LKH-nummer och det får inte finns någon logga eller signatur i mailet.

 


 

Stöd och behandling

Affärsområdeschef: Therese Linerhav, tfn 0730-65 05 05

BEHANDLING

Oasen
Besöksadress: Repslagaregatan 37, Linköping
Telefon: 013-26 38 61/62
Enhetschef/föreståndare: Caroline Karlsson, tfn 013-26 38 62


Utslussboende
Besöksadress: OG Svenssons väg 5, Ljungsbro.
Telefon: 072-208 18 60
Verksamhetsledare: Diana Torp, tfn 0703-86 83 83
Enhetschef: Madeleine Andersson, tfn 0725-89 20 99

SAMTAL & STÖD - Stadsmissionens samtalsmottagning

Anhörigstöd | Samtal | Sputnik | Unga föräldrar
VENT - integrationsprojekt | Vita
Besöksadress: Stadsmissionens samtalsmottagning,
Villa Ådala, Hamngatan 23, Linköping
Telefon: 013-26 38 66
Telefontid: Måndag, tisdag och torsdag kl 8.30-9.30
E-post till Samtalsmottagningen
Enhetschef: Kristin Ljungemyr, tfn 070-386 09 05

 

RISKBRUK & BEROENDE

Aktiviteter & Sysselsättning
Handledare praktik: Anja Skännestig, tfn 072-516 05 15
Handledare studier och aktiviteter: Catrine Rapp, tfn 013-26 38 80
Enhetschef: Gunnel Karlsson, tfn 0730-23 31 39


Boendestöd - Motala
Besöksadress: Stjärnorpsgatan 24, Motala
Telefon: 0141-524 30  
Verksamhetsledare: Martina Langvik, tfn 0730-26 29 06, 0702-40 55 97
Enhetschef: Madeleine Andersson, tfn 0725-89 20 99


Kontaktcentrum
Besöksadress: Isidor Kjellbergs gränd 3, Linköping
Telefon: 013-26 38 80/82
Verksamhetsledare: Henrik Hullfors, tfn 013-26 38 80/82
Enhetschef: Gunnel Karlsson, tfn 0730-23 31 39

 

Skyddat boende för kvinnor med beroendeproblematik
Telefon: 0705-44 38 66 (dygnet runt)
Verksamhetsledare: Svetlana Krouglova, tfn 0761 -35 07 80
Enhetschef: Gunnel Karlsson, tfn 0730-23 31 39

 

Stödboenden
Götgatans stödboende, Telefon: 013-26 38 88, 0702-92 00 94
Verksamhetsledare: Daliborka Dudukovic, tfn 0705-26 32 26
Enhetschef: Madeleine Andersson, tfn 0725-89 20 99

Valhallagatans stödboende, Telefon: 013-26 38 94, 0703-77 38 95
Verksamhetsledare: Annelie Johansson, tfn 0703-77 38 95
Enhetschef: Gunnel Karlsson, tfn 0730-23 31 39


Vita
Besöksadress: Stadsmissionens samtalsmottagning,
Villa Ådala, Hamngatan 23, Linköping
Telefon: 013-26 38 66
Telefontid: Måndag, tisdag och torsdag kl 8.30-9.30
Enhetschef: Kristin Ljungemyr, tfn 070-386 09 05

 

CROSSROADS

Projektledare: Elin Sjögedahl, tfn 0705-26 64 26

 


 

SOCIALA FÖRETAG

Vik affärsområdeschef Azadeh Pendari, tfn 013-26 38 83, 0727-06 80 20

Affärsområdeschef Jenny Ahlén, tjl

Enhetschef Oscar Orlenius, tfn 072-573 50 05

Arbetsträning Nina Gruffman, verksamhetsutvecklare, tfn 070-290 68 68

 

CAFÉ & RESTAURANG

Stadsmissionens Café
Besöksadress: Ågatan 3, Linköping
Verksamhetsledare: Katja Welin, 0738-45 05 22 (ej sms), 013-26 38 98


Stadsmissionens restaurang von Dufva
Besöksadress: Gränden, Duvan 3, Linköping
Telefon: 013-26 38 91
Restaurangchef: Pelle Bring, tfn 013-26 38 91, 0703-86 04 29

SECOND HAND

Hämtning: 013-26 38 90

Stadsmissionens Second hand – Tornby
Besöksadress: Roxtorpsgatan 14 B, Linköping
Telefon: 013-26 38 75
Verksamhetsledare: Maria Ohara, tfn 0706-21 38 94

 


 

LSS

Vik affärsområdeschef Azadeh Pendari, tfn 013-26 38 83, 0727-06 80 20

Affärsområdeschef Jenny Ahlén, tjl

LSS-boende
Besöksadress: Lövsångarevägen 9, Linghem
Telefon: 013-26 38 52, 070-395 59 50
Enhetschef: Pia Lilja, tfn 013-26 38 92, 0706-15 04 11 (sms)

 


 

Ledning och kansli

Besöksadress: Ågatan 3, Linköping
Telefon: 013-26 38 50 E-POST

Medarbetare och kontaktuppgifter till kansliet - klicka här!

 

LÄGENHETER

Besöksadress: Isidor Kjellbergs gränd 2, Linköping
Malteskogs fastighetsservice
Gripenvägen 1, 602 09 Norrköping
Telefon: 0706-87 14 07, 0733-81 60 68 E-POST