Kontakt
Medarbetare kansli
Fakturaadress

Här hittar du kontaktuppgifter till våra olika verksamheter och kontaktpersoner. Saknar du den du söker? Ring vår växel på 013-26 38 50 eller via mail


 

STÖD OCH BEHANDLING

Affärsområdeschef: Therese Linerhav, tfn 0730-65 05 05

BEHANDLING

Oasen
Besöksadress: Repslagaregatan 37, Linköping
Telefon: 013-26 38 61/62
Enhetschef/föreståndare: Caroline Karlsson, tfn 013-26 38 62

 

SAMTAL & STÖD - Stadsmissionens samtalsmottagning

Anhörigstöd barn & unga | Familjerådgivning | Unga Forum | Livsberättargrupp
Besöksadress: Stadsmissionens samtalsmottagning,
Villa Ådala, Hamngatan 23, Linköping
Telefon: 013-26 38 66
Telefontid: Måndag, tisdag och torsdag kl 8.30-9.30
E-post till Samtalsmottagningen
Enhetschef: Kristin Ljungemyr, tfn 070-386 09 05

 

BEROENDEPROBLEMATIK

Kontaktcentrum
Besöksadress: Isidor Kjellbergs gränd 3, Linköping
Telefon: 013-26 38 80/82
Verksamhetsledare: Henrik Hullfors, tfn 013-26 38 80/82
Enhetschef: Eduardo Ferrandiz, tfn 0730-23 31 39

Skyddat boende för kvinnor med beroendeproblematik
Telefon: 0705-44 38 66 (dygnet runt)
Verksamhetsledare, tf enhetschef: Svetlana Krouglova, tfn 0761 -35 07 80

Stödboenden
Götgatans stödboende, Telefon: 013-26 38 88, 0702-92 00 94
Verksamhetsledare: Annelie Johansson, tfn 0703-77 38 95

Valhallagatans stödboende, Telefon: 013-26 38 94, 0703-77 38 95
Verksamhetsledare: Adam Widén tfn 013-26 38 94
Enhetschef: Eduardo Ferrandiz, tfn 0730-23 31 39

Boendestöd - Motala
Besöksadress: Stjärnorpsgatan 24, Motala
Telefon: 0141-524 30
Verksamhetsledare: Martina Langvik, tfn 0730-26 29 06, 0702-40 55 97

Vita
Besöksadress: Stadsmissionens samtalsmottagning,
Villa Ådala, Hamngatan 23, Linköping
Telefon: 013-26 38 66
Telefontid: Måndag, tisdag och torsdag kl 8.30-9.30
Enhetschef: Kristin Ljungemyr, tfn 070-386 09 05

 

SKYDDADE BOENDEN KVINNOR OCH BARN

Skyddat boende
Reception: 013-26 38 50
Verksamhetsledare: Caroline Stridh, tfn 0724-50 60 61

 

CROSSROADS

Projektledare: Elin Sjögedahl, tfn 0705-26 64 26

 


 

SOCIALA FÖRETAG

Affärsområdeschef Jenny Ahlén, tfn 0727-06 86 30

Enhetschef Oscar Orlenius, tfn 072-573 50 05

Arbetsträning Nina Gruffman, verksamhetsutvecklare, tfn 070-290 68 68

 

SOCIALA FÖRETAG

Stadsmissionens Café
Besöksadress: Ågatan 3, Linköping
Verksamhetsledare: Katja Welin, 0738-45 05 22 (ej sms), 013-26 38 98

Restaurang von Dufva
Besöksadress: Gränden, Duvan 3, Linköping
Telefon: 013-26 38 91
Restaurangchef: Pelle Bring, tfn 013-26 38 91, 0703-86 04 29

Stadsmissionens Second hand
Besöksadress: Roxtorpsgatan 14 B, Linköping
Telefon: 013-26 38 75
Verksamhetsledare: Maria O'Hara, tfn 0706-21 38 94
Hämtning: 013-26 38 90

 


 

LÄGENHETER

Besöksadress: Isidor Kjellbergs gränd 2, Linköping
Malteskogs fastighetsservice
Gripenvägen 1, 602 09 Norrköping
Telefon: 0706-87 14 07, 0733-81 60 68 E-POST

Postadress till samtliga avdelningar

Linköpings Stadsmission - Avdelningens namn
Ågatan 3
582 22 Linköping

Telefon - vxl 013-26 38 50