Ge stöd
Ge bidrag
Företag
Svenska PostkodLotteriet
Volontär
Vårinsamling 2017

S_120_73_hand-plantaram

Tillsammans gör vi vårt samhälle mänskligare

Som givare till Linköpings Stadsmission gör du tillsammans med andra givare varje dag skillnad för människor som lever i utsatta situationer.

Som volontär eller vänföretagare är du med och bidrar till en hållbar samhällsutveckling – som gör skillnad lokalt, här och nu.

Dina gåvor gör konkret nytta i form av mat, kläder, gemenskap och mänsklig värme. Gåvorna – pengar, saker eller din tid – inger hopp och en möjlighet till förändring för de människor vi möter.

Tack för ditt bidrag!

 


 

Skänka kläder till behövande

Varmt tack alla ni som vill skänka kläder till Stadsmissionen! För att varje gåva på bästa sätt ska komma verksamheten till del, kan kläder som skänks till oss antingen delas ut på rekvisition till behövande eller säljas i någon av våra second handbutiker. Därmed kan den enskilde få det som passar vederbörande bäst och det som säljs kommer också verksamheten till godo. Därmed bidrar du som skänker kläder alltid till vår verksamhet.

Kläder lämnas till:
Second handbutiken i Tornby. Adress och öppettider - se här!

Varmt tack för din gåva!

S_119_24_skaenengavaruta


  • SWISH
    900 87 80
  • GÅVOBANKGIRO
    900-8780

Månadsgivare

Vill du bidra regebundet och bli månadsgivare? Här hittar du blankett >>

 

Din gåva gör skillnad