Ge stöd
Volontär
Ge bidrag
Företag
Svenska PostkodLotteriet

Tillsammans gör vi vårt samhälle mänskligare

Som givare till Linköpings Stadsmission gör du tillsammans med andra givare varje dag skillnad för människor som lever i utsatta situationer.

Som volontär eller vänföretag är du med och bidrar till en hållbar samhällsutveckling.

Dina gåvor gör konkret nytta i form av mat, kläder, gemenskap och mänsklig värme. Gåvorna – pengar, saker eller din tid – inger hopp och en möjlighet till förändring för de människor vi möter.

Tack för ditt bidrag!

 

 


Skänka kläder till behövande

Varmt tack alla ni som vill skänka kläder till Stadsmissionen! För att varje gåva på bästa sätt ska komma verksamheten till del, kan kläder som skänks till oss antingen delas ut på rekvisition till behövande eller säljas i vår Second Hand butik. Därmed kan den enskilde få det som passar vederbörande bäst och det som säljs kommer också verksamheten till godo.

Kläder lämnas till:
Second Hand i Tornby. Adress och öppettider - se här!

Varmt tack för din gåva!


Julkampanj 2017 ger hopp till barnfamiljer

Pengarna från 2017 års julinsamling går till Samtalsmottagningen som möter barn, unga och familjer som på olika sätt lever i utsatta situationer och/eller har svåra perioder i sina liv. Läs mer om julinsamlingen >>

S_120_69_bild-2

  • SWISH
    900 87 80
  • 90-KONTO
    Gåvobankgiro 900-8780

Månadsgivare

Vill du bidra regebundet och bli månadsgivare? Här hittar du blankett >>