Hur hanterar ni mina personuppgifter?

Vi värnar inte bara om människor som lever i utsatthet utan också om dig och alla andra som stödjer vår verksamhet. På Linköpings Stadsmission är det därför viktigt att hålla en hög nivå av skydd för din personliga integritet. GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny förordning som gäller i hela EU och ersätter den svenska personuppgiftslagen (PUL) och gäller från den 25 maj 2018. Vi vill med dessa riktlinjer visa hur vi säkerställer att din integritet skyddas genom trygg hantering av dina personuppgifter. Vi samlar in uppgifter om alla som skänker en gåva till oss, såväl privatpersoner som företag, stiftelser, föreningar och fonder.

Som givare ka du välja att vara anonym. Ditt namn publiceras inte utan ett medgivande från dig. Linköpings Stadsmission med organisatonsnummer 822001-0022 är personuppgiftsansvarig. Personuppgiftsombud är Marknads- och insamlingschefen.

Med hänsyn till miljömässiga och ekonomiska faktorer väljer Linköpings Stadsmission att inte skicka ut tackbrev till varje enskild givare. Alla givare tackas årligen kollektivt i samband med förekommande insamlingskampanjers avslut.

När samlar ni in mina personuppgifter?

Vilka personuppgifter samlar ni in?

De uppgifter vi kan komma att samla in är namn, personnummer, adress, e-post och/eller telefonnummer. Vi sparar också information om själva gåvan (datum, belopp, ändamål, betalsätt och gåvotyp). Kontouppgifter sparas endast om de lämnas i samband med ett autogiromedgivande. För att hålla vårt register uppdaterat hämtar vi kompletterande personuppgifter såsom adress, telefonnummer och personnummer från Statens personadressregister, SPAR. Inga känsliga personuppgifter lagras. Vi hyr regelbundet adresslistor över potentiella givare från annan part. Dessa uppgifter raderas dock efter kampanjens slut för de personer som väljer att inte ge en gåva.

Varför sparar ni personuppgifter?

För att kunna hålla kontakt med dig med löpande information och återkoppling behöver vi spara dina uppgifter. Uppgifterna kommer också att användas för marknadsföring via exempelvis brev och e-post, samt för uppföljning och analys. Linköpings Stadsmission ger inte dina uppgifter vidare, utom till de av våra leverantörer och samarbetspartners som är personuppgiftsbiträden, exempelvis IT-leverantörer och tryckerier, vilket är nödvändigt för att kunna kommunicera med dig via exemplvis e-post och post. Uppgifterna sparas endast så lång tid som anses nödvändig beroende på hur de är ämnade att användas. Uppgifter om dig i vårt givarregister kan sparas upp till tre år efter din senaste kontakt med oss.

Hur använder ni cookies (kakor)?

En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker sparar på din dator. Cookies används av tekniska skäl för att underlätta ditt användande av hemsidan och för att vi ska kunna förbättra hemsidans funktioner. Alla som besöker en webbplats ska enligt lag meddelas om cookies används.

Följande cookies används på linkopingsstadsmission.se:

Om du inte vill tillåta cookies kan du ställa in din webbläsare så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas.

Är din webbläsare inställd på att tillåta cookies har du lämnat ditt samtycke till att vi placerar cookies på din dator. Du kan ta tillbaka ditt samtycke genom att ändra inställningar i webbläsaren.

Kontaktinformation

Du är alltid välkommen att kontakta oss via mail eller tel: 013-26 38 50.

Du kan som givare när som helst begära information om vilka personuppgifter som finns registrerade och/eller begära rättelse av felaktiga uppgifter. Givare har också rätt att när som helst tacka nej till utskick och material från Linköpings Stadsmission samt till att personuppgifter sparas. Om du önskar något av ovan kan du skicka en skriftligt undertecknad begäran till nedan angiven adress.

Linköpings Stadsmission
Ågatan 3
582 22 Linköping

Ta gärna del av hela vår integritetspolicy här

 • SWISH
  900 87 80
 • GÅVOBAKGIRO
  900-8780
 •  

   

   

  S_120_78_gestoed-skankpengar-230-150

   

  S_120_78_knapp-gestoed-volontaer-230-150

   

  S_120_78_knapp-gestoed-skankpengar-230-150