Få stöd

Vi finns för dig som behöver stöd och sammanhang i vardagen. Vi erbjuder aktiviteter, boende, gemenskap, mat, arbetsträning, samtal och möjligheter att att vara i trygga miljöer. Vi arbetar både med akut hjälp och med långsiktigt stöd till dig som vill göra en förändring i ditt liv. Varje människa har ett unikt värde som ingen har rätt att kränka. Vi finns därför för dig som just nu behöver stöd, omsorg och trygghet.

 


Samtal?

Att bearbeta händelser eller utmanande livssituationer och få personligt samtalstöd är ibland det som hjälper en människa vidare i det svåra. Till oss kan du komma för familjerådgivning såsom parsamtal, familjesamtal och enskilda samtal kring relationsfrågor. Vi erbjuder även anhörigstöd till barn mellan 4-20 år.

Stadsmissionens samtalsmottagning
tfn 013- 26 38 66

 


Arbetsträning?

Hos oss får människor som står långt från arbetsmarknaden möjlighet att hitta sin väg till delaktighet i samhälle och arbetsliv. Vi driver tre väletablerade sociala företag i Linköping med fokus på arbetsintegration och anställningsbarhet. Är du i behov eller känner någon som behöver arbetsträna? Kontakta gärna oss!

Stadsmissionens Café (extern webb)
Verksamhetsledare Katja Welin
tfn 0738-45 05 22 (ej sms)

Restaurang von Dufva (extern webb)
Restaurangchef Pelle Bring
tfn 0703-86 04 29

Stadsmissionens Second Hand Tornby
Verksamhetsledare Maria O'Hara
tfn 0706-21 38 94

 


Våldsutsatt med aktiv beroendeproblematik?

På Ödegårdsgatan i Linköping finns boendet för dig som är kvinna, våldsutsatt och samtidigt lever i ett aktivt beroende. Trappuppgången är skalskyddad med hög säkerhet för säkerställning att obehöriga ej kommer in. Vi arbetar motivationsstödjande för att minska alkohol- och drogkonsumtionen.

Skalkyddat boende för kvinnor med beroendeproblematik
tfn 0705-44 38 66

 


Våld i nära relation?

Vårt skyddade boende tar emot med kort varsel och månar om kvinnans och barnens trygghet. Målet är att erbjuda snabbt skydd och stöd i form av boende och individuellt anpassade stödinsatser.

Skyddat boende med barnperspektiv
tfn 0724-50 60 61 alt. 013-26 38 50

 


Hemlöshet och fattigdom?

Vi driver två olika öppna dagverksamheter i centrala Linköping dit människor kan komma för gemenskap, mat och rådgivning.

Kontaktcentrum finns för dig lever i utsatthet som hemlöshet, beroende, psykisk ohälsa eller har andra sociala problem. Hos oss får du känna gemenskap, hjälp i kontakter med myndigheter, frukost och lunch till självkostnadspris, sociala aktiviteter och möjlighet till dusch & tvättstuga.

Crossroads finns för medmänniskor som försörjer sig genom tiggeri. Verksamheten vänder sig till utsatta EU-medborgare och tredjelandsmedborgare som har uppehållstillstånd i ett annat EU-land och som lever i fattigdom och hemlöshet i Linköping. Här får du äta enklare lunch, duscha och tvätta samt rådgivning och stöd vid myndighetskontakter. Varje torsdag kväll är Stadsmissionshälsan öppen för enklara vård och hälsorådgivning.

 


Är du över 61 år och vill vara med i en samtalsgrupp?

Skulle du vilja träffa människor i din egen ålder eller äldre  för att prata om livet, minnen, tankar och känslor? Då är du varmt välkommen att delta i vår Livsberättargrupp, där du i ett tryggt sammanhang delar med dig och tar del av andras berättelser.

 


Är du mellan 16-25 år? I behov av sammanhang, samtal och stöd?

Stadsmissionens Unga Forum erbjuder vi samtal, pluggstuga och anordnar läger/aktiviteter. Kostnadsfritt för dig som bor i Linköpings kommun.

Följ oss på FB och kontakta oss gärna via Messenger.

Jakob Hedvall
070-3262825

Rebecca Byléhn
070-3717270

 


Behöver du se över dina alkohol- och drogvanor?

Vi har verktygen att hjälpa dig framåt i processen. Du som är över 18 år är välkommen att anmäla dig till våra Vita-grupper. Grupperna träffas under en termin med nystart varje vår och höst.  Kostnadsfritt för dig som bor i Linköpings kommun.