GE HOPP 2018

 

S_120_44_2-facebook-omslag851-315pxhemsida


Just nu pågår det en insamling för att hjälpa unga med psykisk ohälsa. Genom ditt bidrag kan vi tillsammans arbeta för ett mänskligare samhälle.


Många unga är "duktiga på" att må bra
Bland unga har diagnoser kopplade till psykisk ohälsa ökat med nästan 100 procent de senaste tio åren.
Depressioner, oro och olika ångestsyndrom ökar mest. Att någon i din närhet är drabbad är högst sannolikt.
Att må dåligt och inte bli tagen på allvar är tyvärr vanligt idag. Det är för få som ser och tar sig tid att lyssna in.

På Unga Forum, Linköpings Stadsmissions verksamhet för unga, möter vi varje dag ungdomar som på olika sätt
mår dåligt. Många är "duktiga på" att dölja sitt mående. Att unga lämnas åt sitt öde i livets svåra frågor är inte okej.
På Linköpings Stadsmission har vi i alla våra verksamheter alltid värnat möjligheten till just det existentiella samtalet.
Här vågar vi prata om tankar att inte vilja leva, om ångest och oro. Det finns hjälp att få.


Ditt bidrag är avgörande för att vi ska kunna fortsätta vårt arbete och möta fler unga som behöver oss.
Tillsammans ger vi hopp om en trygg framtid.

 

Med ungas perspektiv i fokus

På Unga Forum mötte vi förra året 850 unga mellan 16-25 år. Vi hade 130 enskilda samtal och höll 28 temalektioner kring
suicid, kränkningar och diskriminering runt om i Linköpings gymnasieskolor. Unga Forum ligger i Villa Ådala på Hamngatan 23.

 

Hur hanterar ni mina personuppgifter?
Vi värnar inte bara om människor som lever i utsatthet utan också om dig och alla andra som stödjer vår verksamhet.
På Linköpings Stadsmission är det därför viktigt att hålla en hög nivå av skydd för din personliga integritet. Det gör vi genom
att följa GDPR (General Data Protection Regulation) riktlinjer. Läs mer här >>