Verksamheter
Sociala företag
Second hand
POP UP Edition
Kalaslördag
Restaurang von Dufva
Stadsmissionens Café
FRÅN ARBETSTRÄNING TILL ANSTÄLLNING
Öppen verksamhet
Samtal och stöd
Behandling
Boenden
Skyddat boende
Boendestöd i hemmet
Crossroads

FRÅN ARBETSTRÄNING TILL ANSTÄLLNING

S_100_100_43574623-545398452572224-3270320732059467776-n

Alla människor bär på en historia. Vissa tyngre än andras. Malin Thilenius Forss kom till Stadsmissionens Café 2014 för att arbetsträna. Och här blev hon kvar.

Linköpings Stadsmission har den förståelsen som krävdes för att jag skulle kunna växa och till slut dela med mig till andra. Jag hade inte varit den jag är idag om jag inte hade börjat på Stadsmissionens Café, säger Malin Thilenius Forss och låter blicken svepa över caféet. I bakgrunden hörs musik från caféets högtalare och skratt från gästerna.
På Stadsmissionens Café möts man av arbets-tränande och personal. Malin har varit på båda sidorna. Under flera år led hon av generaliserat ångestsyndrom med symtom som social fobi, agorafobi och rädsla för offentliga panikångestattacker. Något som resulterade i att hon isolerade sig hemma.

Totalt in i väggen
Innan allt detta började hade Malin haft många bollar i luften. Tillsammans med sin exmake drev hon under flera år Trädgårdshotellet i Åtvidaberg, som de senare blev tvungna att avveckla. Malin fick jobb som anläggningsansvarig på Landeryds Golfklubb, men blev efter en tid uppsagd på grund av arbetsbrist. Detta blev startskottet för en tung period. Med många övertidstimmar bakom sig, en uppsägning och till slut en skilsmässa började Malins kropp säga ifrån.
- Jag gick totalt in i väggen, säger hon om perioden.
Det var under den här tiden hon drabbades av generaliserat ångestsyndrom och började isolera sig allt mer. Malin förstod inte varför kroppen reagerade som den gjorde. Att hon hade drabbats av psykisk ohälsa slog henne aldrig.
- Det är något som andra lider av. Jag som har ägt hotell och suttit i styrelser. Inte kan väl jag drabbas av psykisk sjukdom tänkte jag.
Det var inte förrän Malin gick till en läkare och fick diagnosen som hon förstod att hon hade utvecklat psykisk ohälsa som tagit över hennes liv.
I samförstånd med läkaren skrevs Malin in på Arbetsförmedlingens program "förstärkta samhället". Där blev hon erbjuden arbetsträning på Stadsmissionens Café.
- Målet var att få mig utanför dörren. Att jag skulle förstå att jag klarar av att vistas bland människor.

Vändningen
Långsamt började Malin utmana sig själv. Hon började arbetsträna tio timmar i veckan, där den största utmaningen blev bussresan från och till Åtvidaberg.
- Den resan var mest krävande för mig, men fick mig också att inse att jag klarar det här.
Succesivt under ett års tid ökades timmarna på caféet. Malin trivdes väldigt bra och förklarar att det berodde på att hon aldrig blev ifrågasatt om varför hon var där.
- Jag visste knappt själv varför jag behövde arbetsträning, men jag kände mig trygg och accepterad.
Hösten 2015 bedömde Arbetsförmedlingen att Malin var redo att börja arbeta. Hennes arbetsträning övergick till timanställning. I maj 2017 sökte hon den utbildningstjänst (se faktarutan) hon har idag. Nu får Malin ett stort stöd för andra som arbetstränar.
- Jag känner så mycket förståelse för deltagarna. För mig är det självklart att dela med mig av det jag lärt mig, säger hon och ler. Varje dag hjälper jag någon genom att bara finnas där.
Självklart finns fortfarande dagar då Malin inte mår helt bra. Tacksamheten hon får tillbaka från deltagarna ger henne energi att varje dag fortsätta.
- Jag vet att jag mår bra när jag kommer hit, att jag hittat rätt. Oavsett vart min framtid tar mig vill jag arbeta med att hjälpa andra, avslutar Malin.

Visste du att?
Linköpings Stadsmission driver tre sociala företag: Stadsmissionens Second Hand, Restaurang von Dufva och Stadsmissionens Café. Vi erbjuder arbetsträning för människor som står långt från arbetsmarknaden. 2017 arbetstränade totalt 96 personer på något av våra sociala företag. För den som arbetstränat minst sex månader finns möjlighet att inom ett år efter avslutat program söka ettårig utbildningsanställning, med subvention från Arbetsförmedlingen. 2017 var tre personer anställda via denna form.

Hur mäter vi anställningsbarhet?
Grundläggande anställningsbarhet (GA) är en psykosocial modell med fokus på styrkor och färdigheter. Målbilden är ökad anställningsbarhet och livskvalitet för deltagaren. Våra handledare och yrkescoacher är utbildade inom både GA och MI (Motiverande Samtal) och ger individuell handledning samt stöd och motiverande insatser under hela placeringstiden. Vi vill att deltagaren ska 1) öka sin anställningsbarhet 2) nå personliga mål 3) bli mer proaktiv i relation till arbetsmarknaden 4) få referenser & nätverk