Våra verksamheter
Behandling
Samtal & stöd
Riskbruk & beroende
Sociala företag
Crossroads
Frågor o svar om Crossroads och EU-medborgare
Projekt EU-migranter som resurs
Boende för ensamkommande flyktingbarn
Stadsmissionens kansli
Crossroadscitat1 Crossroadscitat2 Crossroadscitat3 Crossroadscitat4 Crossroadscitat5

Crossroads

- för utsatta EU-medborgare som försörjer sig genom tiggeri

Ett samarbete mellan Linköpings Stadsmission, Svenska kyrkan och församlingar i Linköping samt Linköpings kommun.

 

Råd- och stödverksamhet

Tid: Torsdagar kl 18.00-20.00
Plats: Stadsmissionens Kontaktcentrum, Isidor Kjellbergs gränd 3

Här ger vi vägledning och råd om hur svenska samhället fungerar, t ex sjukvård, att söka arbete, försörjning, boende m.m. Vi har tolkar som talar bulgariska och rumänska. Vi bjuder också på mat och fika och ger hjälp med kläder o. dyl. Här finns också Tinneröklinikens Migrationsmottagning på plats för viss sjukvård.

Hjälp oss gärna att sprida information om detta till dem som kan behöva det. Du hittar information på flera språk i högerspalten.

 

Matservering

Tid: Vardagar kl 10.30–12.30
Plats: Johanneskyrkans lokaler på Linnégatan 2 i Linköping
Tfn: 0705-75 40 66

Här erbjuds kostnadsfri enklare lunch samt möjlighet till dusch. Hjälp oss gärna att sprida information om serveringen till dem som kan behöva det. Du hittar information om serveringen på flera språk i högerspalten.

Kommunen stöder matserveringen ekonomiskt. Johanneskyrkan hyr ut lokalen till ett rabatterat pris. Volontärinsatser och gåvor av olika slag bidrar också.

 

Härbärge

Kommande vinter kommer härbärge att vara öppet 15/11-2016 - 31/3-2017.

Vinterhalvåret 2015/2016 var två härbärgen öppna för utsatta EU-medborgare som tigger i Linköping. De var öppna 16/10 - 15/4.

De ena har drivits av Crossroads/Stadsmissionen med ekonomiskt stöd av kommunen i Ryttargårdskyrkan (som ställer sin lokal till förfogande kostnadsfritt) och det andra har drivits av kommunen i Blå Villan.

 


 

Vill du bidra?

 

Skänka en gåva
Du kan ge ett bidrag till vårt arbete via vårt gåvobankgiro 900-8780

 

Till Second handbutiken i Tornby kan du lämna in kläder*)

Adress och öppettider - se här!

 

Till Johanneskyrkan kan du lämna in hygienartiklar och underkläder
Kontaktuppgifter - se ovan

 

Volontärer

Här kan Du läsa mer om att vara volontär!

 

 

*) Skänka kläder till behövande
Varmt tack alla ni som vill skänka kläder till Stadsmissionen! För att varje gåva på bästa sätt ska komma verksamheten till del, kan kläder som skänks till oss antingen delas ut på rekvisition till behövande eller säljas i någon av våra second handbutiker. Därmed kan den enskilde få det som passar vederbörande bäst och det som säljs kommer också verksamheten till godo. Därmed bidrar du som skänker kläder alltid till vår verksamhet. Varmt tack för din gåva!


Info på olika språk

Här hittar du inbjudan och information med kartor till:


Kontakt

Elin Sjögedahl, projektledare
tfn 0705-26 64 26

Lars Linebäck, biträdande direktor, tfn 0730-33 05 75

Post: Ågatan 3,
582 22 Linköping

 


Crossroads vid andra Stadsmissioner

Stockholms Stadsmission

Göteborgs Stadsmission

Skåne Stadsmission

Uppsala Stadsmission