Verksamheter
Sociala företag
Öppen verksamhet
Samtal och stöd
Behandling
Boenden
Skyddat boende
Boendestöd i hemmet
Crossroads

Stöd direkt i ditt eget hem

Ibland är stöd och omsorg från andra nödvändigt för att leva ett bra liv. Vi har ett team vars uppdrag är att ge praktiskt och individuellt stöd direkt i hemmet. Det är dina behov som utgör grunden för våra insatser. Målsättningen är att ta hänsyn till din specifika livssituation och tillsammans skapa förutsättningar för att du ska kunna utveckla dina egna resurser och få en ökad livskvalitet.

 


Boendestöd drivs på avtal med Linköpings kommun.

Kontakt

Eduardo Ferrandiz
Enhetschef
tfn 0730-23 31 39

Post: Ågatan 3,
582 22 Linköping