Verksamheter
Sociala företag
Öppen verksamhet
Samtal och stöd
Behandling och vård
Boenden
Skyddat boende
Boendestöd i hemmet
Crossroads

Boenden med stöd för vuxna

Alla har rätt till ett eget boende.

Linköpings Stadsmission driver fem olika boenden för vuxna kvinnor och män där kopplingen till beroendeproblematik finns med på olika sätt.

Tre av våra boenden är öppna för både kvinnor och män med en aktiv missbruks- och beroendeproblematik. Här får personer med ett långvarigt missbruk som genomgått och/eller erbjudits behandling för sitt missbruk eget boende med stöd och tillsyn dygnet runt. Ett av dessa boende finns i Motala.

Vi har ett träningsboende för personer som tagit sig hela vägen till ett nyktert och drogfritt liv och behöver stöd att bibehålla sitt beslut och lära sig leva ett nytt liv samt närma sig arbetsmarknaden. Här finns på dagtid behandlande personal på plats.

Vi har även ett skalskyddat boende för våldsutsatta kvinnor med en aktiv missbruks- och beroendeproblematik. Boendet ligger i ett hyreshus med skalskyddad trappuppgång.

Vi driver också ett skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och barn. Behöver du elle rnågon du känner tillfälligt skydd och stöd vid våld i nära relation?

Läs mer >>

 

Läs mer

>>Götgatan och Valhallagatan stödboende
Enhetschef Madeleine Andersson

tfn 0725-89 20 99

>>Motala boendestöd
Enhetschef Madeleine Andersson
tfn 0725-89 20 99

>> Ödegårdsgatan skalskyddat boende
tf enhetschef Svetlana Krouglova
tfn 0761 -35 07 80

 


Våra boenden drivs på olika avtal med Linköpings kommun och Motala kommun.

Kontakt boenden

 


Götgatans stödboende
Tfn till personal: 013-26 38 88, 0702-92 00 94

Besök: Götgatan, Linköping

Post: Ågatan 3,
582 22 Linköping

Verksamhetsledare
Daliborka Dudukovic
0705-26 32 26

 


Valhallagatans stödboende
Tfn till personal: 013-26 38 94, 0703-77 38 95

Besök: Valhallagatan, Linköping

Post: Ågatan 3,
582 22 Linköping

Verksamhetsledare
Annelie Johansson
0703-77 38 95Motala boendestöd
Tfn till personal: 0141-524 30, 0730-26 29 06, 0702-40 55 97

Besök: Stjärnorpsgatan 24, Motala

Post: Ågatan 3,
582 22 Linköping

Verksamhetsledare
Martina Langvik
0730-26 29 06,
0702-40 55 97

 


Ödegårdsgatans skyddade boende
Tfn personal dygnet runt: 0705-44 38 66

Vid akut situation ring
SOS Alarm 112

Post: Ågatan 3,
582 22 Linköping

Verksamhetsledare
Svetlana Krouglova
0761 -35 07 80

 


Träningsboende
Tfn ill personal: 072-208 18 60

Besök: OG Svenssons v 5, Ljungsbro

Post: Ågatan 3,
582 22 Linköping

Verksamhetsledare
Diana Torp
0703-86 83 83