Verksamheter
Sociala företag
Öppen verksamhet
Samtal och stöd
Behandling
Boenden
Skyddat boende för kvinnor med beroendeproblematik
Stödboenden
Boendestöd - Motala
Skyddat boende
Boendestöd i hemmet
Crossroads

Boenden med stöd för vuxna

Alla har rätt till ett eget boende.

Linköpings Stadsmission driver fem olika boenden för vuxna kvinnor och män där kopplingen till beroendeproblematik finns med på olika sätt.

Tre av våra boenden är öppna för både kvinnor och män med en aktiv missbruks- och beroendeproblematik. Här får personer med ett långvarigt missbruk som genomgått och/eller erbjudits behandling för sitt missbruk eget boende med stöd och tillsyn dygnet runt. Ett av dessa boende finns i Motala.

Vi har ett träningsboende för personer som tagit sig hela vägen till ett nyktert och drogfritt liv och behöver stöd att bibehålla sitt beslut och lära sig leva ett nytt liv samt närma sig arbetsmarknaden. Här finns på dagtid behandlande personal på plats.

Vi har även ett skalskyddat boende för våldsutsatta kvinnor med en aktiv missbruks- och beroendeproblematik. Boendet ligger i ett hyreshus med skalskyddad trappuppgång.

Vi driver också ett skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och barn. Behöver du elle rnågon du känner tillfälligt skydd och stöd vid våld i nära relation?

Läs mer >>

 

Läs mer

>>Götgatan och Valhallagatan stödboende

>>Motala boendestöd

>> Ödegårdsgatan skalskyddat boende

 


Våra boenden drivs på olika avtal med Linköpings kommun och Motala kommun.

Kontakt boenden

 


Götgatans stödboende
Tfn till personal: 013-26 38 88, 0702-92 00 94

Besök: Götgatan, Linköping

Post: Ågatan 3,
582 22 Linköping

Verksamhetsledare
Annelie Johansson
0703- 26 38 60

 


Valhallagatans stödboende
Tfn till personal: 013-26 38 94, 0703-77 38 95

Besök: Valhallagatan, Linköping

Post: Ågatan 3,
582 22 Linköping

Verksamhetsledare
Adam Widén
0703-77 38 95Motala boendestöd
Tfn till personal: 0141-524 30, 0730-26 29 06, 0702-40 55 97

Besök: Stjärnorpsgatan 24, Motala

Post: Ågatan 3,
582 22 Linköping

Enhetschef
Ulrika Nordfeldt
0141-52 430,
0730-26 29 06,
0702-40 55 97

 


Ödegårdsgatans skyddade boende
Tfn personal dygnet runt: 0705-44 38 66

Vid akut situation ring
SOS Alarm 112

Post: Ågatan 3,
582 22 Linköping

Verksamhetsledare
Svetlana Krouglova
0761 -35 07 80