Verksamheter
Skyddat boende kvinnor och barn
Social verksamhet
Samtalsmottagning
Behandlingshem
Boendestöd
Boenden
Crossroads
Sociala företag
LSS-boende

Ett nytt liv i sikte

Ibland kan livet föra dig till en punkt där du behöver bryta gamla mönster och få verktyg för att hitta vägen till dig själv och till ett nykter- och drogfritt liv. Vi gratulerar! Linköpings Stadsmission driver två behandlingsverksamheter där människor får professionell behandling och medmänsklig support.

S_120_73_behandlingram

Vi vill möta hela livssituationen, professionalitet och medmänsklighet ska gå hand i hand. Vi tillämpar därför behandlingsmodeller som bygger på evidensbaserade metoder, men har ett integrativt förhållningssätt med fokus på varje enskild människas specifika situation.

>> Oasen behandlingscenter - för kvinnor med beroendeproblematik, ofta i kombination av våld i nära realtion

>> Träningsboende - fokus på att bygga upp en nykter och drogfri vardag i eget boende. Vi hjälper den boende med arbetsförberedelser samt att bibehålla engagemanget i sin planering och sina beslut efter avslutad behandling.

 


Oasen har funnits sedan 1993 och drivs på avtal med Linköpings kommun, ett flertal andra kommuner samt Kriminalvården. Träningsboendet som tidigare hette Utsluss drivs på avtal med Linköpings kommun.