Verksamheter
Nytt: Skyddat boende kvinnor och barn
NYTT: LSS-boende
Behandling
Oasen
Träningsboende
Personlig berättelse från Träningsboendet
Samtal & stöd
Riskbruk & beroende
Crossroads
Sociala företag

Behandling

Livet erbjuder oss olika möjligheter och svårigheter. Ibland kan livet föra dig till en punkt där du behöver bryta gamla mönster och få verktyg för att hitta vägen till dig själv och till ett bättre liv.

S_120_73_behandlingram

Linköpings Stadsmissions behandlingsmodeller bygger på evidensbaserade metoder. Vi har ett integrativt förhållningssätt för att kunna möta varje klient utifrån dennes hela livssituation.

Vi driver två  behandlingshem:

Det gemensamma för båda är att de kan bli en väg till förändring.

Läs mer om våra verksamheter via menyn i vänsterspalten.