Verksamheter
Nytt: Skyddat boende kvinnor och barn
NYTT: LSS-boende
Behandling
Samtal & stöd
Riskbruk & beroende
Crossroads
Sociala företag
Arbetsträning
Second hand
POP UP Edition
Restaurang von Dufva & Stadsmissionens Café

Arbetsintegration - en dubbel affärsidé som utvecklar människor

Linköpings Stadsmissions driver tre sociala företag, restaurang von Dufva, Stadsmissionens café och Stadsmissionens Second Hand.


S_120_29_collage-socialaftg-basetool

Vilka vänder vi oss till?

På Stadsmissionen har vi lång erfarenhet av att möta människor som står utanför arbetsmarknaden. Arbetslöshet, missbruk, våldsutsatthet, fysisk och psykisk sjukdom, hemlöshet, fattigdom och migration; oavsett orsak arbetar vi med att åstadkomma en förändring för varje enskild individ.

Målbilden är ökad anställningsbarhet och livskvalitet samt i aktuella fall minskat våld och missbruk. Vi fokuserar på deltagarens styrkor och färdigheter och att denne proaktivt skapar en relation till arbetsmarknaden. En annan central del i processen är att stärka den enskilde individens självkännedom: Vem är jag? Vad vill jag bli? Vart är jag på väg?

En dubbel affär

Varje deltagare erbjuds utvecklande och motiverande insatser genom arbetsträning i något av våra sociala företag: Stadsmissionens Second Hand i Tornby (butik, sortering & transport), Stadsmissionens Café och restaurang von Dufva.

Våra varor och tjänster har marknadsmässiga priser och konkurrerar på likvärdiga villkor med andra företag. Människan är målet – pengarna är medlet.

Vår dubbla affär kan isammanfattas så här, vi vänder oss till:

1. Samhället: kommuner och myndigheter (huvudkunden) erbjuds arbetsträningsplatser inom

2. Konsumenter: Våra företag erbjuder produkter och tjänster till konsumenter (enskilda, företag, organisationer).


Kontakt

Nina Gruffman,
verksamhetsutvecklare
Sociala företag 
tfn 070-290 68 68

 

Azadeh Pendari,
Vik affärsområdeschef
Sociala företag
tfn 013-26 38 83,
0727-06 80 20

 

Affärsområdeschef 
Jenny Ahlén, tjl

 

Post: Ågatan 3,
582 22 Linköping