Verksamheter
Sociala företag
Second hand
POP UP Edition
Restaurang von Dufva
Stadsmissionens Café
Öppen verksamhet
Samtal och stöd
Behandling
Boenden
Skyddat boende
Boendestöd i hemmet
Crossroads
Bildspel-480px-280pxstairwell-690870 Bildspel-cafe-2 Bildspel-vondufva Bild-secondhand

Arbetsintegration - en väg till arbete

På Linköpings Stadsmission har vi lång erfarenhet av att möta människor som står utanför arbetsmarknaden. Vi driver tre arbetsintegrerande sociala företag som är väletablerade i Linköping: Stadsmissionens café, Restaurang von Dufva, och Stadsmissionens Second Hand. Genom arbetsträning hos oss får människor möjlighet att hitta sin väg till delaktighet i samhälle och arbetsliv.

Vilka vänder vi oss till?

Har man varit arbetslös länge är det lätt att fastna i utanförskap och isolering. Det kan upplevas omöjligt att ta de steg som behövs för att må bättre och hitta en ingång för etablering på arbetsmarknaden.

Med goda resultat har vi genom åren erbjudit arbetsintegrerade insatser för individer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Orsakerna kan vara psykisk ohälsa, sjukskrivningar och/eller språksvaghet. I en del fall finns kombinationer av neuropsykiatriska, sociala och/eller ekonomiska komponenter med som en del av situationen. Alla människor har rätt att växa till sin fulla potential och uppleva egenmakt. Därför ger vi aldrig upp!

Grundläggande anställningsbarhet - en långsiktig metod

Ett arbete och rutiner i vardagen är viktiga förutsättningar för att bryta mönster och långsiktigt förändra sitt liv. Med fokus på styrkor och färdigheter arbetar vi utifrån en psykosocial modell som kallas Grundläggande anställningsbarhet (GA). Målbilden är ökad anställningsbarhet och livskvalitet. En viktig del i processen är att stärka den enskilde individens självkännedom: Vem är jag? Vad vill jag bli? Vart är jag på väg?

Våra handledare och yrkescoacher är utbildade inom både GA och MI (Motiverande Samtal).

Genom individuell handledning samt stöd och motiverande insatser får deltagaren förutsättningar att:

1. öka sin anställningsbarhet
2. nå personliga mål
3. bli mer proaktiv i relation till arbetsmarknaden
4. få referenser & nätverk

 


 

Läs mer

>>Stadsmissionens Café (extern webb)
Verksamhetsledare Katja Welin
tfn 0738-45 05 22 (ej sms)

>>Restaurang von Dufva (extern webb)
Restaurangchef Pelle Bring
tfn 0703-86 04 29

>>Stadsmissionens Second Hand Tornby
Verksamhetsledare Maria O'Hara
tfn 0706-21 38 94

Vill du veta mer?

 

Generellt om arbetsintegration & platsförfrågan
Enhetschef, (föräldraledig)
Oscar Orlenius
072-573 50 05

Metod & effektmätningar
Verksamhetsutvecklare
Nina Gruffman
0702-906 868

 

Post: Ågatan 3,
582 22 Linköping