Verksamheter
Sociala företag
Öppen verksamhet
Samtal och stöd
Familjerådgivning
Anhörigstöd barn och ungdomar
Livsberättargrupp
Vita grupp
Unga Forum
Behandling
Boenden
Skyddat boende
Boendestöd i hemmet
Crossroads

S_120_64_anhoerig

Glöm inte barnets perspektiv

Barn och unga som växer upp i en familj där det förekommer våld eller där en förälder missbrukar, har psykisk ohälsa, en förälder avtjänar ett fängelsestraff kan vi erbjuda hjälp och stöd. Familjer i Linköping med barn mellan 4-20 år kan kostnadsfritt och utan remiss eller biståndsbeslut ta kontakt med oss och bli erbjuden tid för stöd & samtal.

Vi skapar förutsättningar för barnens perspektiv och berättelser. När det finns barn med i en tuff livssituation är det viktigt att lyssna och ta barnen på stort allvar.

För många kan situationen innebära oro, orimligt ansvarstagande, förändringar i vardagen och svåra upplevelser, vilket ofta kan leda till skolsvårigheter, egen ohälsa och andra negativa konsekvenser på sikt. Är du orolig för något barn eller har problem i din egen familjesituation, tveka inte att höra av dig till oss.

 

Vill du vara med i barngruppen?

Här träffas barn med erfarenhet av missbruk, våld eller psykisk ohälsa i sin familj. Här får barnen veta att de inte är ensamma om sina upplevelser vilket ger stöd och skapar möjlighet till förändring.

Vill du vara med i tonårsgruppen?

Här förmedlas ny och positiv kunskap genom samtal utifrån olika teman. Syftet med gruppen är att du ska få träffa andra som har liknande upplevelser i sin familj eller omgivning och bli medveten om din egen roll i familjen.

För kontaktuppgifter och info se högerspalten! Hör gärna av dig så kan vi prata mer om hur vi kan ge er stöd ochnär nya grupper startar.


Anhörigstöd för barn och unga drivs på avtal med Linköpings kommun


Juridiskt stöd och rådgivning

Varje tisdag kl 16.30-19 i Kontaktcentrums lokaler erbjuds kostnadsfritt juridiskt stöd till dig som just nu lever i en tuff livssituation och behöver hjälp. Ett samarbete med Linköpingsjuristerna, en ideell organisation som drivs av studenter från det affärsjuridiska programmet vid Linköpings universitet.

Läs mer här!

 


Kontakt

Samtalsmottagningen
Mail alt 013-26 38 66
(telefontid säkrast mån, tis och tors kl 8.30-9.30)

Besök: Villa Ådala
Hamng 23, Linköping

Samtal & gruppanmälan
Anna Karlborg
Behandlare, Anhörigstöd Barn och Ungdomar
0730-262907